Archiwum wiadomości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Interaktywna ankieta - wyraź swoją opinię o funkcjonowaniu Urzędu Miasta i Gminy Mrozy

21 czerwca 2022

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym satysfakcji klientów naszego Urzędu, jak również proponowanych zmian.

Głównym celem niniejszego badania jest zebranie wyników, które posłużą nam do poprawy jakości świadczonych usług. Ankieta jest w pełni anonimowa, jej wypełnienie jest dobrowolne i zajmuje ok. 5-10 minut.

Link do ankiety: www.mrozy.pl

 

Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2021 r.

31 grudnia 2021
Przejdź do - Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2021 r.

W środę 29 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XXVI, ostatnia w 2021 roku, sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W obradach uczestniczył gość szczególny – Pani Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Czytaj więcej o: Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2021 r.

Koronawirus - raport z gminy Mrozy

24 listopada 2021

Liczba osób w gminie Mrozy na dzień 24 listopada 2021 roku:

- objętych kwarantanną domową – 166.

Źródło: PSSE w Mińsku Maz.

Jednocześnie informujemy, iż podajemy dane o ilości osób przebywających w kwarantannie domowej, bez danych o osobach przebywający w izolacji domowej. Takie dane w ostatnim czasie przekazywane są przez PSSE w Mińsku Mazowieckim.

Informacja dotycząca Punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

2 czerwca 2022

Informujemy, że od dnia 8 czerwca 2022 r. Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze będzie czynny w następujących godzinach:

Środa w godz. 14.00 – 18.00

Czwartek w godz. 14.00 – 17.00

Piątek w godz. 8.00 – 11.00

Punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem

11 października 2022

Miejsca utworzenia punktów wydawania preparatu na terenie gminy Mrozy:

 1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939, Grodzisk, ul. Mazowiecka 86.
 2. Szkoła Podstawowa w Jeruzalu  im. Henryka Sienkiewicza, Jeruzal, ul. Szkolna 8.
 3. Szkoła Podstawowa w Mrozach  im. Romualda Traugutta, Mrozy, ul. Szkolna 2.
 4. Zespół Szkół w Mrozach im. Adama Mickiewicza, ul. Licealna 3.

Uwaga: Wydawanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek. Do tego momentu punkty wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Przekazanie wyposażania dla jednostek OSP

12 października 2022
Przejdź do - Przekazanie wyposażania dla jednostek OSP

W ramach Programu „OSP -2022” Samorządu Województwa Mazowieckiego,  Gmina Mrozy otrzymała dofinasowanie do zakupu  kompletów  profesjonalnych ubrań specjalnych niezbędnych do akcji ratowniczych dla jednostki OSP Guzew i zakupu profesjonalnej pralnicy dla OSP Mrozy.

Czytaj więcej o: Przekazanie wyposażania dla jednostek OSP

Informacja w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

28 października 2022
Przejdź do - Informacja w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

W  związku z procedowaniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy,  że zapisy projektowanej  ustawy dopuszczają  możliwość sprzedaży węgla poprzez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty funkcjonujące na rynku.

 

Czytaj więcej o: Informacja w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Informacja nr 2 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

8 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 2 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Mrozy przystępuje do sprzedaży węgla zgodnie z ustawą  z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstwa domowych.

Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2000 zł brutto za tonę. Nie są w niej uwzględnione koszty konfekcjonowania (np. pakowanie w worki, pojemniki czy palety) i transportu węgla z punktu dystrybucji tj. składu zlokalizowanego na terenie gminy Mrozy do gospodarstwa domowego.

Wnioski na sprzedaż węgla grubego i groszku będą przyjmowane w Urzędzie Miasta  i Gminy Mrozy od dnia 10 listopada 2022 r.

W kolejnej informacji, która ukaże się w dniu 9 listopada 2022 r. zostanie podany  wzór  wniosku  oraz  procedury zakupu węgla.

Po rozpatrzeniu wniosku i fizycznej dostawie węgla na teren naszej gminy, wydawanie  węgla prowadzić będzie zlokalizowany  na terenie gminy Mrozy  skład, z którym gmina  podpisze stosowne porozumienie.

Jednocześnie przypominamy, że do zakupu węgla są uprawnione osoby, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Węgiel można będzie nabyć w dwóch partiach:

 • do 1,5 tony w pierwszym terminie do 31 grudnia 2022 r.
 • oraz do 1,5 tony w drugim terminie od 1 stycznia 2023 r.

Dariusz Jaszczuk
Burmistrz Mrozów

Informacja nr 3 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

9 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 3 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią przekazujemy kolejne informacje dotyczące zasad zakupu węgla przez uprawnione osoby.

 1. Uprawnioną osobą jest wnioskodawca który posiada pozytywnie zweryfikowany wniosek o dodatek węglowy.
 2. Załączamy formularz wniosku, który po wypełnieniu należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy lub podpisanie profilem zaufanym i przesłanie drogą elektroniczną przez EPUAP na skrzynkę urzędu: /urzadgminymrozy/skrytka.
 3. Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane na specjalnie utworzonych stanowiskach pracy (sala konferencyjna) UMiG Mrozy.
 4. Kolejność odbioru węgla będzie ustalona według kolejności złożenia zweryfikowanego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego pod warunkiem wniesienia opłaty na konto/przelewem/gotówką.
 5. Podstawą odbioru węgla ze wskazanego składu na terenie gminy Mrozy będzie okazanie opłaconej faktury wystawionej przez UMiG Mrozy.
 6. Zawiadomienia o możliwości odbioru węgla będą kierowane drogą mailową lub telefoniczną po sprowadzenie węgla na wyznaczony skład.
 7. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostępności zamówionego węgla z winy wyznaczonego dystrybutora.
 8. Na chwilę obecną przepisy gwarantują jedynie możliwość zamówienia przez gminę węgla grubego oraz groszku bez podziału na groszek/ekogroszek. Po wyznaczeniu nam dystrybutora będziemy czynili starania aby wnioskodawcom zabezpieczyć  z podziałem na groszek i ekogroszek.
 9. Koszt zakupu wyniesie 2000 złotych brutto. Cena nie obejmuje transportu z wyznaczonego składu do miejsca zamieszkania, który można wykonać we własnym zakresie lub za  dodatkową płatną usługę składu.

Załącznik:

1. Wniosek - format PDF

2. Wniosek - format DOC (edytowalny)

Informacja nr 4 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

18 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 4 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z przystąpieniem gminy Mrozy do programu zakupu węgla na warunkach preferencyjnych informujemy o kolejnych podjętych przez urząd działaniach:

 1. W poniedziałek zostaliśmy poinformowani, że podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu obsługującym gminę Mrozy będzie Spółka PGE Paliwa sp. z o.o. która będzie posiadała węgiel kolumbijski do odbioru z terminalu w Małaszewiczach. Według wczorajszej telefonicznej informacji konsultanta składowisko jest w przygotowaniu.
 2.  Węgiel będzie kupowany przez gminę w spółce i sprzedawany uprawnionym gospodarstwom domowym wraz z wystawieniem faktury. 
 3. Gmina podpisała 16.11.2022 r. porozumienie z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym Joker Grzegorz Juszczak. Adres punktu: ul. Adama Mickiewicza 37, 05-320 Mrozy. Zadanie przedsiębiorstwa będzie przywiezienie zamówionego węgla ze składu w Małaszewiczach i wydanie po okazaniu faktury z gminy uprawnionym gospodarstwom z własnego składu w Mrozach przy ul Adama Mickiewicza 37 (dawny skład GS Mrozy).
 4. Obecnie oczekujemy na powiadomienie o możliwości odbioru węgla. Jesteśmy przygotowani do niezwłocznych działań w tym zakresie.
 5. Węgiel będzie wydawany według kolejności złożonych do urzędu zweryfikowanych wniosków po okazaniu opłaconej faktury. Powiadamiać będziemy telefoniczne lub mailowo.
 6. W dalszym ciągu wyjaśniamy ze wskazaną spółką PGE Paliwa czy będzie dostępny eko groszek czy tylko groszek. 

Dariusz Jaszczuk – burmistrz Mrozów

Cykl kontrolny na terenie Gminy Mrozy

18 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w okresie od 21 listopada 2022r. do 21 grudnia 2022r. roku rozpocznie się cykl kontrolny, podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy przeprowadzą kontrole dotyczące:

 1. Realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3. ust 1, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt. 2, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)
 2. Palenisk domowych, przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297),  art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)
Czytaj więcej o: Cykl kontrolny na terenie Gminy Mrozy

Gminny Dzień Seniora

21 listopada 2022
Przejdź do - Gminny Dzień Seniora

Jesienią jest kilka dni dedykowanych seniorom, 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 października to Europejski Dzień Seniora, a  14 listopada jest Ogólnopolskim  Dniem  Seniora.  W naszej Gminie Seniorzy swoje święto obchodzili 19 listopada w gościnnych murach Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Czytaj więcej o: Gminny Dzień Seniora

Gdzie zgłaszamy przypadki znalezienia martwych ptaków?

23 listopada 2022

Mając na uwadze prowadzone badania monitoringowe w kierunku zakażeń wirusem grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) przypominamy o konieczności zgłaszania do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim znalezionych martwych dzikich ptaków, szczególnie dzikiego ptactwa wodnego i dużych ptaków drapieżnych.

Czytaj więcej o: Gdzie zgłaszamy przypadki znalezienia martwych ptaków?

Informacja nr 5 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

23 listopada 2022
Przejdź do - Informacja nr 5 w sprawie sprzedaży węgla na terenie Gminy Mrozy

Z informacji uzyskanej od przedstawiciela handlowego Spółki PGE Paliwa tj.  podmiotu wyznaczonego do  obsługi  gminy Mrozy w zakresie sprzedaży węgla, pierwsza dostawa zamówionego przez naszą gminę węgla będzie za ok. 2-3 tygodnie.

Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu przyzagrodowego

28 listopada 2022

Z uwagi na liczne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałej części Europy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przypomina o obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Czytaj więcej o: Zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu przyzagrodowego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-07
Data publikacji:2016-04-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:111666