Jesteś tutaj: Start / Podatki i opłaty

Podatki i opłaty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jak zapłacić podatek:

Informacja dla osób fizycznych:

Rodzaj podatku:

 1. podatek od nieruchomości
 2. podatek rolny
 3. podatek leśny

Sposoby płatności:

 1. na konto Gminy Mrozy: BS Mrozy 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040
 2. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
 3. u sołtysa – inkasenta

Dane jakie należy podać w tytule płatności:

 1. numer decyzji oraz za jaki okres

Terminy płatności:

 1. do 15 marca
 2. do 15 maja
 3. do 15 września
 4. do 15 listopada

Informacja dla osób prawnych

Rodzaj podatku:

 1. podatek od nieruchomości
 2. podatek rolny
 3. podatek leśny

Sposoby płatności:

 1. na konto Gminy Mrozy: BS Mrozy 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040

Dane jakie należy podać w tytule płatności:

 1. numer decyzji oraz za jaki okres

Terminy płatności podatku od nieruchomości:

 1. do 31 stycznia – I rata
 2. do 15 każdego miesiąca – kolejne raty

Terminy płatności podatku rolnego:

 1. do 15 marca
 2. do 15 maja
 3. do 15 września
 4. do 15 listopada

Terminy płatności podatku leśnego:

 1. do 15 każdego miesiąca

Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Sposoby płatności:

 1. na konto Gminy Mrozy: BS Mrozy 97 9227 0004 0000 1557 2000 0040
 2. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy

Dane jakie należy podać w tytule płatności:

 1. numer decyzji oraz za jaki okres

Terminy płatności:

 1. 15 lutego
 2. 15 września

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Sposoby płatności:

 1. na konto Gminy Mrozy: BS Mrozy 03 9227 0004 0000 1557 2000 1150
 2. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mrozy
 3. w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach - inkasenta
 4. u sołtysa – inkasenta

Terminy płatności:

 1. do 15 marca
 2. do 15 maja
 3. do 15 września
 4. do 15 listopada

Opłata za wodę, ścieki

Sposoby płatności:

 1. na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach: BS Mrozy 96 9227 0004 0000 0778 2000 0010
 2. u inkasentów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach
 3. w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach

Termin płatności:

 1. podany na fakturze

 

Pozostałe informacje:

Referat finansów – Podatki
pok. nr 8


1. Informacja o płatności podatków i opłat lokalnych
2. Podatek od środków transportowych
3. Podatek od nieruchomości
4. Podatek rolny
5. Podatek leśny

Referat Edukacji, Przedsiębiorczości, Bezpieczeństwa i Logistyk
pok. nr 15


1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami
pok. nr 12, 13, 16


1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
2. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mrozy
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
4. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
5. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach miejscowych
7. Opłaty targowe w gminie Mrozy

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
pok. nr 3


1. Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego
2. Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska
3. Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa
4. Uzupełnienie aktu urodzenia, małżeństwa, zgon
5. Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
6. Wpisanie do polskich ksiąg aktu urodzenia sporządzonego za granicą
7. Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granicą
8. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
9. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego
10. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
11. Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca
12. Zmiana imion i nazwisk
13. Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach

1. Ceny usług komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Mrozy

Autor: Administrator

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Mrozy
Data utworzenia:2015-08-31
Data publikacji:2015-08-31
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:28598