Cykl kontrolny na terenie Gminy Mrozy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2022

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w okresie od 21 listopada 2022r. do 21 grudnia 2022r. roku rozpocznie się cykl kontrolny, podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy przeprowadzą kontrole dotyczące:

  1. Realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 3. ust 1, ust. 3 pkt 1 i 2, art. 5 ust. 1 pkt. 2, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)
  2. Palenisk domowych, przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mrozy (na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297),  art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

Mając powyższe na uwadze pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Mrozy rozpoczną kontrolę nieruchomości, na podstawie stosownego upoważnienia i na żądanie właściciela nieruchomości dowodu potwierdzającego tożsamość, od dnia 21 listopada 2022r.

Prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowanie:

  • umów z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mrozy,
  • dokumenty potwierdzające pozbywanie się prawidłowo zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych np. faktury VAT, paragony za usługi wywozu nieczystości ciekłych,
  • świadectw jakości zakupionych paliw (np. węgla, ekogroszku) celem okazania w dniu kontroli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-18
Data publikacji:2022-11-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1498