Listopad 2017
PnWtŚrCzPtSbNd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Bezpieczeństwo - Obrona Cywilna


CEL I ZADANIA OBRONY CYWILNEJ W GMINIE MROZY

Zadania Obrony Cywilnej to ochrona ludności, zakładów pracy ,urządzeń użyteczności publicznej i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie zagrożenia ,zadania te obejmują w szczególności:

 1. Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności.To przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów alarmowych odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności oraz środków masowego przekazu.
 2. Organizowanie ewakuacji ludności. Ewakuacja polega na planowym lub doraźnie zorganizowanym przemieszczaniu ludności z rejonów niebezpiecznych na inne tereny.
 3. Przygotowanie budowli ochronnych. Budowle ochronne przygotowuje się w celu zapewniwenia zbiorowej ochrony ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi w tym toksycznymi środkami przemysłowymi.
 4. Zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej. Ludność zamieszkująca w strefie bezpośredniego zagrożenia zaopatrywana jest w środki ochrony dróg o ddechowych przez terenową Obronę Cywilną.
 5. Zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia. Ma na celu utrudnienie środkom rozpoznania chemicznego, powietrznego zlokalizowania obiektów technicznych oraz wykonywania skutecznego ataku.
 6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej. Akcje ratunkowe organizuje i prowadzi się w celu ratowania i udzielania pomocy ludności poszkodowanej, w wyniku zagrożeń, w tym zagrożeń środowiska. W razie zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców kierujący akcją może zarządzić ewakuację.
 7. Udzielenie poszkodowanym pomocy medycznej. Pomocy medycznej w rejonach zagrożenia, udzielają placówki służby zdrowia oraz formacje ratownicze, szczególnie osobom ciężko chorym, rannym, pozostałej ludności pomocy medycznej udziela się w rejonach ewakuacyjnych.
 8. Walka z pożarami. Walka z pożarami polega na zapobieganiu rozprzestrzeniania się ognia, na gaszeniu pożarow oraz wykonywaniu pomocniczych działań ratowniczych tj -ewakuacja poszkodowanych, ratowanie mienia, udzielanie pomocy medycznej, prowadzenie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych.
 9. Prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń. Likwidacja skażeń i zakażeń polega na prowadzeniu zabiegów sanitarnych ludności, odkażanie dezaktywację i dezynfekcję terenu, obiektów, środków transportu, zwierząt gospodarskich.
 10. Ochrona żywności. Polega na określeniu minimalnych zapasów dla przetrwania ludności, gromadzeniu ich, a także ratowaniu przed zniszczeniem w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 11. Organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia. To przygotowanie d la poszkodowanej ludności lokali zastępczych do okresowego zamieszkania /baraki ,namioty/ oraz gromadzenie środków żywnościowych, leków, odzieży do chwili trwania zagrożenia.
 12. Zabezpieczenie dóbr kultury. To zabezpieczenie urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji przed zniszczeniem lub utratą. /ewakuacja do wcześniej wyznaczonych pomieszczeń./
 13. Pomoc w przywracaniu porządku w strefach zagrożenia. Pomoc organizuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i ochrony mienia, podczas ewakuacji ludności oraz na czas zagrożeń.
copyright 2006-2016 Urząd Miasta i Gminy Mrozy