Informacja o sesji z dnia 29 grudnia 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2023

W czwartek 29 grudnia 2022 r. w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach odbyła się XLVII, ostatnia w 2022 roku, sesja Rady Miejskiej w Mrozach. W obradach uczestniczyli radni, sołtysi, a także wielu zaproszonych gości.

Istotnym punktem XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mrozach było:

- przyjęcie uchwały budżetowej gminy na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

Podczas sesji Radni podjęli także uchwały:

 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2023 r.,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy Mrozy na rok 2022,
 • w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podjęcia działań prorozwojowych polegających na polepszeniu warunków życiowych wielodzietnych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Mrozy – program „Mrozy dla Rodziny 3+”,
 • w sprawie przyjęciaProgramu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2028 w Gminie Mrozy,
 • w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Mrozy,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mrozów,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mrozów,
 • w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr XLIII/409/2022  Rady Miejskiej w Mrozach z dnia
  26 sierpnia 2022 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mrozach na 2023 rok,
 • w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Mrozach na 2023 rok.

Z treścią uchwał będzie można zapoznać się na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?c=1098

Po części uchwałodawczej, zebrani wysłuchali prezentacji, w której podsumowano mijający rok, bardzo udany nie tylko pod kątem inwestycyjnym. W roku 2022 r. łączne wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły 21 975 957,00 zł. Największe zadania to budowa kanalizacji z rozbudową oczyszczalni ścieków, budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Grodzisku, budowa i remonty dróg, termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Jeruzaluoraz wiele innych zadań o mniejszej wartości. Większość środków na inwestycje została pozyskana ze źródeł zewnętrznych. W 2022 roku w naszej gminie odbyło się również wiele ciekawych wydarzeń, jak np. Dni Mrozów, Mazowiecka Sportowa Senioriada, II Festyn Archeologiczny w Mrozach - Kierunek Grodzisko, obchody świąt i uroczystości patriotycznych. Rok 2022 był kolejnym czasem dynamicznego rozwoju gminy, co potwierdzają prestiżowe ogólnopolskie rankingi.

Burmistrz podsumował prezentację oraz podziękował tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że rok 2022 był kolejnym udanym rokiem w działalności gminy Mrozy.

Kolejnym punktem sesji było wygłoszenie Referatu na okoliczność 50. rocznicy powstania Gminy Mrozy. 1 stycznia 1973 r. gmina Mrozy pojawiła się po raz pierwszy na mapie Polski. Referat przygotowała i wygłosiła pani Kamila Juśkiewicz. Zachęcamy do zapoznania się
treścią opracowanego pamiątkowego folderu.

Po sesji odbyło się uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne, podczas którego radni, sołtysi, zaproszeni goście mieli szansę by złożyć sobie życzenia z okazji minionych świąt oraz nadchodzącego Nowego Roku 2023.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-01-03
Data publikacji:2023-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1515