Informacja o sesji z dnia 30 listopada 2022 r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2022

W środę 30 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Mrozy odbyła się XLVI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Mrozach.

Podczas sesji Burmistrz, Radni oraz Sołtysi Gminy Mrozy złożyli podziękowania i życzenia kończącemu służbę na terenie gminy Mrozy dzielnicowemu z Komisariatu Policji w Mrozach– panu aspirantowi sztabowemu Januszowi Chmielowskiemu. Podziękowania za współpracę złożył również asp. sztab. Janusz Chmielowski. 

Radni podjęli uchwały:

- zmieniającą uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2022,

- w sprawie rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.,

- w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,

- w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XII/117/2019 Rady Miejskiej
w Mrozach z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek
i szczegółowe warunki przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mrozy,

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rudka – rejon szpitala.

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (Gójszcz dz. nr 135)

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Wola Paprotnia dz. nr 225/1),

 - w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości gruntowej (Mrozy dz. nr 2423/9, 2423/14, 2423/19),

- w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy (Mrozy, ul. Zielonego Wzgórza),

- w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/433/2022 Rady Miejskiej w Mrozach
z dnia 25 października 2022 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w gminie Mrozy.

Z treścią uchwał będzie można zapoznać się na stronie: https://mrozy.bip.net.pl/?c=1098

Kolejnym punktem w porządku obrad Rady Miejskiej w Mrozach była informacja o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy, którą przedstawiła Zastępca Burmistrza – pani Luiza Kowalczyk. 

W sprawach różnych omówione zostały kwestie dotyczące m.in. propozycji przejęcia dróg powiatowych przez gminę oraz ich utrzymania, poprawy stanu drogi Borki - Porzewnica, budowy chodnika przy ul. Siedlckiej w Grodzisku, wymiany tablic ogłoszeniowych w sołectwach, składanych wniosków do budżetu dotyczących uzupełnienia oświetlenia ulicznego, zorganizowania przechowalni dla zwierząt bezdomnych, uzupełnienia luster ulicznych na terenie gminy.  

Bezpośrednio po sesji odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa publicznego, w której uczestniczyli przedstawiciele Policji oraz Straży Pożarnej.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-06
Data publikacji:2022-12-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1697