Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zakoczenie realizacji projektu "Nasze szanse"

17.10.2013

Dnia 23 wrzenia 2013r. z udziaem rodzicw i przedstawicieli wadz samorzdowych Koordynator Projektu Nasze szanse dokonaa podsumowania realizowanych dziaa.

Od padziernika 2011 roku do wrzenia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Mrozach realizowany by Projekt "Nasze szanse" - Priorytet IX, Dziaanie 9.1, Poddziaanie 9.1.2 - Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grupy o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych.

Gwnym celem projektu bya poprawa wynikw nauczania uczniw, ktrzy osigaj niskie wyniki ksztacenia, przez to wskazanie im waciwej drogi rozwoju i zwikszenie aktywnoci spoecznej.

W dziaaniach projektowych uczestniczyo 424 uczniw. Mieli szans bra udzia w szerokiej gamie zaj. Oto one: reedukacja, biblioterapia, zajcia Dennisona, Spjrz Inaczej, zajcia socjoterapii, zajcia dydaktyczno-wyrwnawcze z jzyka polskiego oraz matematyki w kl. 4-6, edukacji polonistycznej oraz matematycznej w kl. 1-3, koo informatyczne, koo jzyka angielskiego w kl. 4-6 i 1-3, koo przyrodnicze oraz koo artystyczne. Zorganizowano imprezy o charakterze rodowiskowym. Byy to Festiwal nauki oraz Festyn Rodzinny. W ramach dziaa projektowych 150 dzieci z klas 1-3 uczestniczyo w Zielonej Szkole, 80 wyjechao na kolonie letnie. Ponadto 424 uczniw dwukrotnie wyjechao do teatru, a 80 na wycieczk do Biaowiey i Warszawy.

Zajcia realizowane w ramach projektu cieszyy si du popularnoci. Szkoa miaa bogat ofert edukacyjn wykraczajc poza dotychczasowe dziaania. Realizacja Projektu w szkole bya postrzegana przez rodowisko lokalne jako dziaanie i wydarzenie pozytywne, potrzebne dzieciom z terenw wiejskich. Naley doda, e szczeglnymi dziaaniami w postaci dodatkowych specjalistycznych zaj zostay objte dzieci niepenosprawne. Zajcia te ze wzgldw finansowych nie byyby realizowane bez wsparcia rodkw projektowych.

Podsumowujc projekt, dyrektor szkoy wskazaa na szereg pozytywnych rezultatw pyncych z jego realizacji. Oto niektre z nich: rozwj zainteresowa i zdolnoci interpersonalnych, wzrost rozwoju osobistego uczniw, zwikszenie potencjau wiedzy, poczucia kompetencji , zmiana motywacji do nauki, nabycie umiejtnoci radzenia sobie ze stresem, wzrost wiadomoci spoecznej dotyczcej korzyci pyncej z nauki, rozwinicie zdolnoci manualnych, wokalnych, wzrost umiejtnoci w zakresie komunikacji jzykowej, wiksze zaufanie we wasne moliwoci, wzrost wiadomoci rwnoci K i M.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy