Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ochrona obszarw Natura 2000 na obszarze Polski

04.10.2013

Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska w Warszawie informuje, e W zwizku z realizacj projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. "Opracowanie planw zada ochronnych dla obszarw Natura 2000 na obszarze Polski", wspfinansowanego przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziaania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z pn. zm.), w zwizku z art. 39 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z pn. zm.), Regionalny Konserwator Przyrody, dziaajcy z upowanienia Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie zawiadamia o wyoeniu projektu planu zada ochronnych, sporzdzonych w formie projektu zarzdzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Warszawie, dla nastpujcego obszaru Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009.

Z ww. dokumentem mona zapozna si w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa. Dodatkowo wersje elektroniczne udostpnione zostay na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie http://warszawa.rdos.gov.pl/ w zakadce 'OCHRONA PRZYRODY' - 'Plany zada ochronnych' - 'Plany zada ochronnych dla wybranych obszarw Natura 2000 realizowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09' oraz na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej (PIK) pod adresem internetowym http://pzo.gdos.gov.pl/ w zakadce "Dokumenty/ Zarzdzenia".

Uwagi i wnioski mona skada w formie pisemnej, ustnej do protokou lub za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej (bez koniecznoci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o ktrym mowa w ustawie z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. nr 130, poz. 1450, ze zm.), w cigu 21 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony rodowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa w pokoju 305 - od poniedziaku do pitku w godz. 9.00-15.00 lub drog elektroniczn na adres: dos.warszawa@rdos.gov.pl rdos.warszawa@rdos.gov.pl

Konto na PIK tworz sami uytkownicy. W przypadku czonkw utworzonych na spotkaniach warsztatowych Zespow Lokalnej Wsppracy (ZLW), o fakcie zaoenia konta naley e-mailowo poinformowa regionalnego planisty, ktry przekae administratorowi PIK informacj o moliwoci nadania danemu uytkownikowi uprawnie czonka ZLW. Informacj o zalogowaniu si na PIK oraz chci zgaszania w wyej wymienionych sposb, uwag i wnioskw, naley przesya na adres: joanna.szczepanik.warszawa@rdso.gov.pl podajc: imi, nazwisko oraz nazw uytkownika.

Zacznik:

- Obwieszczenie
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy