Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XXX zwyczajna Sesja Rady Gminy Mrozy

03.10.2013

W dniu 30 sierpnia 2013 r. odbya si XXX zwyczajna Sesja Rady Gminy Mrozy, ktra powicona zostaa sprawom owiaty oraz analizie wykonania budetu gminy za I procze 2013 r.

Na wstpie, kierownik referatu edukacji, przedsibiorczoci, bezpieczestwa i logistyki - pani Luiza Kowalczyk, przedstawia prezentacj multimedialn dotyczc wynikw egzaminw zewntrznych w szkoach funkcjonujcych na terenie gminy, z uwzgldnieniem wynikw osignitych rednio na terenie powiatu miskiego i wojewdztwa. Jak wynika z przedstawionego opracowania, spord prowadzonych przez gmin szk podstawowych, najwicej punktw (27,9) uzyskaa Szkoa Podstawowa w Grodzisku zajmujc 11 miejsce w powiecie. Gmina Mrozy zaja cznie w powiecie 7 miejsce na 13 jednostek. W przypadku egzaminw gimnazjalnych, lepsze okazao si Publiczne Gimnazjum w Mrozach zyskujc redni wynik 61 punktw, co dao 9 miejsce w powiecie. W egzaminach maturalnych - Liceum Oglnoksztacce w Mrozach zajo w czci przedmiotw obowizkowych 9 miejsce z jzyka polskiego (52,5%), 10 z matematyki (57,9%), 14 z jzyka angielskiego (61%), 9 z jzyka rosyjskiego (67,3%), na 22 szkoy ponadgimnazjalne w powiecie.

Informacj o przygotowaniu placwek owiatowych do rozpoczcia nowego roku szkolnego przedstawili kolejno dyrektorzy placwek: pani Alicja Jaszczot Gminne Przedszkole w Mrozach, pani Renata Kuligowska - Szkoa Podstawowa w Mrozach, pani Marianna Bogusz - Zesp Szk w Mrozach, pani Magorzata Ptaszyska - Szkoa Podstawowa w Grodzisku, pani Agnieszka Juszczak - Zesp Szk w Jeruzalu. Pisemn informacj przedoya rwnie pani Elbieta Kielak z Niepublicznej Szkoy Podstawowej w Lipinach.

Po przerwie Rada wysuchaa informacji Wjta o przebiegu wykonania budetu gminy za I procze 2013 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019. Realizacja budetu przebiegaa zgodnie z planem, ale pojawiy si odchylenia w spywie dochodw z tytuu udziau w podatku dochodowym od osb fizycznych oraz dochodach majtkowych pochodzcych ze sprzeday mienia komunalnego. W pierwszej poowie roku zakoczone zostay 3 due zadania inwestycyjne z udziaem funduszy unijnych, tj. budowa hali sportowej, remont targowiska oraz przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie. W II proczu dziaania bd si koncentrowa na realizacji mniejszych zada, w tym realizowanych w ramach funduszy soeckich.

W dalszej czci Sesji, Rada podja szereg uchwa dotyczcych midzy innymi:

- przyjcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniw,
- nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Mrozach,
- zatwierdzenia Planu odnowy miejscowoci ukwiec na lata 2013 - 2020,
- okrelenia rodzaju dodatkowych usug wiadczonych przez gmin w zakresie odbierania odpadw komunalnych,
- gospodarki nieruchomociami, tj. zbycia nieruchomoci w Lipinach, zbycia mieszka w domu nauczyciela w Lipinach, przejcia terenu pod przepompowni przy Zakadzie Poprawczym, odpatnego nabycia prawa uytkowania wieczystego od PKP S. A. w Warszawie niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej nr ewid. 909/4 pooonej wzdu linii kolejowej na powikszenie parkingu wok targowiska i stacji PKP w Mrozach, nieodpatnego nabycia prawa uytkowania wieczystego nieruchomoci o nr ewid. 2306/2 od PKP S. A. w Warszawie, stanowicej ul. Graniczn.

Pan Wjt udzieli odpowiedzi na zgoszone wczeniej zapytania dotyczce midzy innymi: brzydkich zapachw pochodzcych z okolic Olszewic, realizacji zada z funduszy soeckich, szkd wyrzdzanych przez zwierzta lene, pomocy udzielonej osobom, ktre ucierpiay w wyniku poaru.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy