Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu

19.09.2013

Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Rocznego programu wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok".

Konsultacje przeprowadzone bd w okresie od 12 wrzenia do 11 padziernika.

Projekt uchway zostanie:

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;
2) przesany poczt elektroniczn do organizacji pozarzdowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) wyoony w siedzibie Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego:
a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostroce ul. Pisudskiego 38,
c) Delegatura w Pocku ul. Kolegialna 19,
d) Delegatura Radomiu ul. Kociuszki 5a,
e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do projektu naley skada na udostpnionym formularzu w jeden z wymienionych niej sposobw:

1) osobicie w godzinach: 8.00 - 16.00 w Kancelarii Oglnej Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;
2) osobicie w godzinach: 8.00 - 15.00 w jednej z Delegatur Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego na adresy wskazane w ust. 3 pkt 3 lit. a-e;
3) drog elektroniczn na adres email: dialog@mazovia.pl;
4) za porednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagielloska 26, 03 - 719 Warszawa.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastpca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzdzie Marszakowskim Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie - Penomocnik Marszaka ds. wsppracy z organizacjami pozarzdowymi.

Dodatkowych informacji udzielaj pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 59 79 172, 59 79 298, email: dialog@mazovia.pl.

Zaczniki:

- Formularz konsultacji projektu

- Informacje o projekcie


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy