Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Dofinansowanie w ramach programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna"

05.08.2013

Uprzejmie informujemy rodzicw, ktrych dzieci uczszczaj do szk na terenie Gminy Mrozy, e istnieje moliwo skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podrcznikw szkolnych w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna"!

Celem programu jest wyrwnanie szans edukacyjny i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniw poprzez dofinansowanie zakupu podrcznikw.

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy

Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw w z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrcznikw (Dz. U. z 2013 r., poz. 818 ) z programu bd mogli skorzysta uczniowie rozpoczynajcy w roku szkolnym 2013/2014 nauk w:

 • klasach I-III i V szkoy podstawowej,

 • klasie II szkoy ponadgimnazjalnej - liceum oglnoksztacce
Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego mog skorzysta rwnie uczniowie :
 • sabowidzcy,
 • niesyszcy,
 • z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim,
 • z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedna z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona w pkt. 1-4, posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, uczszczajcych w roku szkolnym 2013/2014 do szk dla dzieci i modziey: podstawowych, gimnazjw i szk ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Mrozy.

II. Kryterium dochodowe uprawniajce do otrzymania dofinansowania

Dofinansowanie mog otrzyma uczniowie:
 • klasy I szkoy podstawowej pochodzcy z rodzin, w ktrych dochd na czonka rodziny nie przekracza kwoty 539 z netto miesicznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych),
 • klas II-III i V szkoy podstawowej, klasy II szkoy ponadgimnazjalnej - liceum oglnoksztaccego pochodzcy z rodzin, w ktrych dochd na czonka rodziny nie przekracza kwoty 456 z netto miesicznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej),
 • 3. klas I-III i V szkoy podstawowej, klasy II szkoy ponadgimnazjalnej - liceum oglnoksztaccego, w ktrych dochd na czonka rodziny przekracza kwot 456 z, a w rodzinie wystpuje szczeglna sytuacja yciowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepenosprawno, dugotrwaa lub cika choroba, przemoc, bezradno w sprawach opiekuczych, potrzeba ochrony macierzystwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej).
Kryterium dochodowe nie obowizuje w przypadku ubiegania si o pomoc uczniw niepenosprawnych wskazanych w pkt. I.

Ponadto uczniom z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest upoledzenie umysowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje rwnie zakup materiaw dydaktycznych (nowo!).

III. Planowany termin skadania wnioskw

Wnioski na wyprawk szkoln mona skada w szkole do, ktrej uczszcza bdzie dziecko w roku szkolnym 2013/2014 w terminie do 6 wrzenia 2013r.
 • Do wniosku naley doczy zawiadczenie o wysokoci dochodw. W uzasadnionych przypadkach do wniosku mona doczy zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw owiadczenie o wysokoci dochodw.
 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, ktrego rodzina korzysta ze wiadcze pieninych z pomocy spoecznej w formie zasiku staego lub okresowego, mona przedoy zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw zawiadczenie o korzystaniu ze wiadcze pieninych w formie zasiku staego lub okresowego.
 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia klasy I szkoy podstawowej, ktrego rodzina korzysta ze wiadcze rodzinnych w formie zasiku rodzinnego lub dodatku do zasiku rodzinnego, mona przedoy zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw zawiadczenie o korzystaniu ze wiadcze rodzinnych w formie zasiku rodzinnego lub dodatku do zasiku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art.71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty, do wniosku zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw naley doczy kopi orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego wydanego przez publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradni specjalistyczn.
 • W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, pochodzcego z rodziny, ktrej dochd na osob w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw naley doczy uzasadnienie.

IV. Osoby uprawnione do zoenia wniosku

Pomoc udzielana jest na wniosek rodzicw ucznia (prawnych opiekunw, rodzicw zastpczych), a take nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgoda przedstawiciela ustawowego lub rodzicw zastpczych.

V. Kwoty dofinansowania
Kwoty dofinansowania do zakupu podrcznikw w roku 2013r. obrazuje ponisza tabela:
do kwoty 225 z 1. dla uczniów klas I-III szkoy podstawowej;
2. dla uczniów sabowidzcych, niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcego ksztacenie w klasach I-III szkoy podstawowej, którzy nie korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
3. dla uczniów z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest upoledzenie umysowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia, realizujcego ksztacenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy nie korzystaj z podrczników do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 325 z 1. dla uczniów klasy V szkoy podstawowej;
2. dla uczniów sabowidzcych, niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w klasach IV-VI szkoy podstawowej, którzy nie korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 350 z dla uczniów sabowidzcych, niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w gimnazjum, którzy nie korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 350 z dla uczniów sabowidzcych, niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w gimnazjum, którzy nie korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 445 z 1. dla uczniów klasy II szkoy ponadgimnazjalnej - liceum ogólnoksztaccego;
2. dla uczniów sabowidzcych, niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w liceum ogólnoksztaccym;
do kwoty 607 z dla uczniów niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w gimnazjum, którzy korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 770 z 1. dla uczniów niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno w/w, posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w szkole podstawowej, którzy korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
2. dla uczniów z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepenosprawnociami sprzonym w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest upoledzenie umysowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do 25 % kwoty 770 z 1. dla uczniów niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego , realizujcych ksztacenie w klasach I-III szkoy podstawowej, którzy korzystaj z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego i ogólnego (system czony podrczników);
2. dla uczniów z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepenosprawnociami sprzonymi gdy jedn z niepenosprawnoci jest upoledzenie umysowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, realizujcych ksztacenie w szkole podstawowej i gimnazjum, którzy korzystaj w czci z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego i w czci do ksztacenia  ogólnego;
do 40 % kwoty 770 z dla uczniów niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego , realizujcych ksztacenie w klasach IV-VI szkoy podstawowej,  którzy korzystaj w czci z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego i w czci do ksztacenia  ogólnego;
do 50% kwoty 607 z dla uczniów niesyszcych, z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno ww., posiadajcym orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego , realizujcych ksztacenie w gimnazjum, którzy korzystaj w czci z podrczników przeznaczonych do ksztacenia specjalnego
i w czci do ksztacenia  ogólnego;
 

VI. Zwrot kosztw

Zwrot kosztw zakupu podrcznikw, a w przypadku uczniw niepenosprawnych rwnie koszt zakupu materiaw dydaktycznych nastpi po przedoeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica bd prawnego opiekuna lub rachunku, paragonu, owiadczenia o zakupie podrcznikw). W przypadku zoenia owiadczenia o zakupie podrcznikw do owiadczenia naley doczy informacj o rozliczeniu wydatkw tylko w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2013r. - "Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego, dopuszczonych do uytku szkolnego przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, a w przypadku uczniw z upoledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest upoledzenie umysowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym rwnie zakupu materiaw dydaktycznych, dla grupy uczniw, koszt zakupu tych podrcznikw i materiaw dydaktycznych jest zwracany rodzicom uczniw (prawnym opiekunom, rodzicom zastpczym) do wysokoci wartoci okrelonej w pkt 5, po przedoeniu potwierdzenia zakupu zawierajcego: imi i nazwisko ucznia, klas, do ktrej ucze bdzie uczszcza, adres szkoy, wykaz zakupionych podrcznikw i materiaw dydaktycznych, kwot zakupu, dat zakupu i czytelny podpis osoby dokonujcej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujcy zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniw, dla ktrych zakupiono podrczniki i materiay dydaktyczne.

Zacznik: Zacznik Nr 1 wniosek wyprawka 2013.pdf


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy