Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Absolutorium dla Wjta

02.07.2013

W dniu 28 czerwca 2013 r. odbya si XXVIII Sesja Rady Gminy, tematem ktrej byo przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budetu za rok 2012. Po rozpatrzeniu sprawozda oraz zapoznaniu si z opiniami Skadu Orzekajcego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zesp w Siedlcach i wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Mrozy jednogonie udzielia Wjtowi absolutorium za rok 2012.

W podzikowaniu za udzielone absolutorium Wjt odnis si miedzy innymi do realizowanych inwestycji i ostatnich sukcesw gminy na szczeblu krajowym: Nasze wsplne starania daj pozytywne efekty. W tej i poprzedniej kadencji skupiamy si na pracy dla mieszkacw i odczuwamy satysfakcj, e jestemy waciwie postrzegani.

Ponadto omwione zostay informacje dotyczce dziaa z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie, a take planw placwek owiatowych i instytucji kultury zwizanych z organizacj wypoczynku letniego dla dzieci i modziey.

Na Sesji podjtych zostao szereg uchwa dotyczcych m.in:

- zarzdzenia poboru opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze oraz wyznaczenia inkasentw i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso na inkasentw wyznaczeni zostali sotysi i Zakad Gospodarki Komunalnej w Mrozach. Wynagrodzenie za inkaso wynosi bdzie 1% od zainkasowanych kwot,
- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opat za ksztacenie pobierane przez szkoy wysze i zakady ksztacenia nauczycieli,
- przystpienia do sporzdzenia zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy dla dziaek nr 590/12, 590/13, 590/14 pooonych w Mrozach,
- nabycia i zbycia nieruchomoci,
- nadania nazwy dla skweru w Mrozach - na wniosek Ochotniczej Starzy Poarnej w Mrozach, imi Druha Stanisawa Kowalczyka otrzyma skwer znajdujcy si przy zbiegu ulic Adama Mickiewicza i Jana Kiliskiego,
- diet za udzia w pracach dla radnych i sotysw,
- uchwalenia regulaminu Targowiska Mj Rynek w Mrozach.

Z treci wszystkich uchwa bdzie mona zapozna si na stronie www.mrozy.bip.net.pl w zakadce Prawo lokalne Uchway Rady Gminy.

Zgodnie z dalszym porzdkiem obrad, Rada zatwierdzia sprawozdanie finansowe Zakadu Gospodarki Komunalnej w Mrozach, po czym Wjt udzieli wyczerpujcych odpowiedzi na zgoszone pytania dotyczce m.in. drg i chodnikw, owietlenia ulicznego, funkcjonowania hali sportowej, szkd wyrzdzonych przez dziki i bobry, pomocy dla rolnikw zwizanej z podtopieniami.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy