Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego

26.06.2013

Nowe regulacje: W zwizku z potrzeb uporzdkowania i uregulowania zasad realizacji zwrotu podatku akcyzowego, w dniu 13 czerwca br. wesza w ycie przyjta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2013 r., poz. 559).

W celu uniknicia cigych zmian ww. ustawy, dodano zapis na przyszo, który mówi, e: „zmiany oznaczenia oleju napdowego w Nomenklaturze Scalonej (CN), nie powoduj zmian w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.
 
Wprowadzono take kilka rozwiza korzystnych dla producentów rolnych. Umoliwiono producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91 (biopaliwo o nazwie BIO100 – koncern ORLEN). Ponadto odstpiono od wymogu potwierdzenia za zgodno z oryginaem zaczonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT, który uchyla obowizek uiszczenia opaty skarbowej.

Prawodawca uwzgldniajc wytyczne wspólnotowe dotyczce pomocy pastwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroonych przedsibiorstw (2004/C 244/02) w ustawie okreli, e zwrot podatku akcyzowego nie bdzie przysugiwa producentom rolnym prowadzcym dziaalno w formie spóek, które znajduj si w trudnej sytuacji ekonomicznej. Szczegóowe informacje na temat spóek zostay zawarte w art. 3a omawianej uchway.

Kolejny nabór wniosków

Z uwagi na zbliajcy si w miesicu sierpniu drugi nabór wniosków przypominamy, e zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysuguje producentom rolnym (czyli osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nie posiadajcym osobowoci prawnej, bdcym posiadaczami gospodarstw rolnych). Za gospodarstwo rolne uwaa si obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako uytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uytkach rolnych o cznej powierzchni przekraczajcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowicy wasno lub znajdujcych si w posiadaniu ww. producenta rolnego. 
Zwrot podatku akcyzowego przyznaje si na wniosek producenta w drodze de
cyzji. W zwizku z powyszym kady rolnik, który chce odzyska cz pienidzy wydanych na olej napdowy uywany do produkcji rolnej powinien zoy w okresie od 1 do 31 sierpnia 2013 roku wniosek wraz z fakturami VAT stanowicymi zakup oleju napdowego w okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 lipca 2013 roku.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2013 roku wynosi 0,95 z/l, a roczny limit zwrotu to 81,70 z/ha (1 ha x 0,95 z/l x 86 l/ha).

ródo: ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. 2006 r., Nr 52, poz. 379 z pón. zm.), strona Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Biuletyn Informacji Nr 4-5/2013 (162) wydawany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz materiay szkoleniowe.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy