Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XII Zjazd Opiekunw Szkolnych Pracowni Internetowych za nami

27.05.2013

Za nami XII Ogólnopolski Zjazd Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych w Mrozach. Konferencja rozpocza si w miniony pitek, 24 maja w Szkole Podstawowej im. R. Traugutta w Mrozach i trwaa do niedzieli, 26 maja. Krótkiego wprowadzenia, a take powitania goci dokona Wójt Gminy Mrozy, Dariusz Jaszczuk. Wród przybyych na konferencj znaleli si  Micha Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu w MEN, Jacek Kozowski – Wojewoda Mazowiecki, Krzysztof Król – Spoeczny Doradca Prezydenta RP, Andrzej Smirnow – Doradca Ministra Obrony Narodowej, prof. Maciej Syso – Doradca Ministra Edukacji Narodowej, reprezentujcy Uniwersytety w Toruniu i Wrocawiu, Mariusz Dobijaski – Mazowiecki Wicekurator Owiaty, Emilia Piotrkowicz – Naczelnik Wydziau Owiaty i Promocji w Starostwie Powiatowym w Misku Mazowieckim, reprezentujca Starost Miskiego, wspóorganizatora Zjazdu, Mirosaw Krusiewicz – Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzdu Marszakowskiego, Piotr Drobek – Zastepca Dyrektora Departamentu Edukacji Spoecznej i Wspópracy Midzynarodowej w Biurze GIODO, a take przedstawiciele instytucji i sub administracji rzdowej, wadz samorzdowych, stowarzysze i organizacji pozarzdowych, sponsorzy, media i przede wszystkim uczestnicy gównego panelu – Liderzy Edukacji Informatycznej w szkoach, którzy przybyli do Mrozów z caej Polski.
 
Po przywitaniu goci, Wójt Dariusz Jaszczuk wrczy statuetk za szczególne zaangaowanie przy organizacji zjazdów Pani Graynie Gregorczyk, Wieloletniemu Dyrektorowi Orodka Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów w Warszawie. Nastpnie wykad inauguracyjny pt. „Kompetencje cyfrowe w realiach cyfrowego wiata" wygosi Pan Micha Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji. W swoim wystpieniu Pan Minister poruszy bardzo wany problem budowania edukacji cyfrowej poczwszy od dziecka do czowieka dojrzaego przy unikniciu wykluczenia cyfrowego. Zauway równie, e Internet jest doskonaym narzdziem edukacyjnym, wykorzystywanym przez spoeczestwo w coraz szerszym zakresie. Drugi referat nosi tytu "Cyfrowa Szkoa a zainteresowania i potrzeby uczniów, nauczycieli i spoeczestwa." Wygosi go prof. dr hab. Maciej M. Syso z Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Wrocawskiego. Pan Syso poruszy zagadnienie „wiecznego poczenia” uczniów do Internetu, które naley wykorzysta nie tylko do rozrywki, ale i do nauki. Jest to wyzwanie wanie dla nauczyciela. Wedug Pana Profesora w dzisiejszej szkole brak kultury uczenia. Ucze powinien przychodzi na lekcje przygotowany, a rola nauczyciela powinna ogranicza si do przewodnika, który odpowiada na pytania, wyjania kwestie niejasne. Jednoczenie w samym procesie nauczania to ucze winien zajmowa miejsce centralne.

Ostatnim punktem oficjalnej czci Zjazdu by panel dyskusyjny, który poprowadzi Dariusz Stachecki - Wicedyrektor Gimnazjum w Nowym Tomylu, organizator konferencji informatycznej. W debacie wzili udzia: Micha Boni - Minister Administracji i Cyfryzacji, Joanna Berdzik - Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Krzysztof Król - Doradca Prezydenta RP, Ryszard Faek – Wiceprezydent Radomia, Piotr Drobek – Zastpca Dyrektora Departamentu Edukacji Spoecznej i Wspópracy Midzynarodowej w Biurze GIODO oraz prof. Maciej Syso. Zadawane pytania dotyczyy m.in. zrównania stawek VAT dla komputerów przenonych i stacjonarnych,  kwestii ochrony danych osobowych ucznia w wiece wirtualnym, dostpu do Internetu szerokopasmowego, kompetencji nauczyciela w szkole. Po debacie i krótkiej przerwie uczestnicy udali si na kolejne wykady i warsztaty zorganizowane w 19 pracowniach i salach wykadowych. Jednoczenie w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach odbywa si panel dla dzieci, a w Zespole Szkó w Mrozach dla modziey. Zgodnie z tradycj zjazdów w pitek odbya si noc systemoerców, a w sobot mecz piki nonej i koszykowej Mrozy – Reszta wiata.

Wszystkim zaangaowanym w organizacj Zjazdu serdecznie dzikujemy. Warto doda, e pad rekord w zapisach na tegoroczn konferencj, które trway jedynie 4 godziny.

Wicej informacji o konferencji na stronie www.mrozy.net

Zapraszamy do obejrzenia zdj: GALERIA ZDJ
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy