Czerwiec 2021
PnWtrCzPtSbNd
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Rozpocz si nabr wnioskw w ramach dziaania 312 "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw"

19.03.2013

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o moliwoci skadania wniosków o przyznanie pomocy w ramach dziaania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw" objtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w terminie od dnia 15 kwietnia 2013 r. do dnia 26 kwietnia 2013 r.


Informacje o dziaaniu:

Beneficjent


O pomoc mog ubiega si:
- osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujce lub prowadzce dziaalno gospodarcz,
- spóki prawa handlowego nieposiadajce osobowoci prawnej, wspólnicy spóek cywilnych,
wykonujcy dziaalno gospodarcz jako mikroprzedsibiorstwo zatrudniajce poniej 10 osób i którego roczny obrót i/lub cakowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

Cel dziaania

Wzrost konkurencyjnoci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsibiorczoci i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres dziaania

Pomoc moe by przyznana na operacje obejmujce wycznie inwestycje zwizane z podejmowaniem lub wykonywaniem dziaalnoci gospodarczej, jeli m.in.:
- operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
- operacja spenia wymagania wynikajce z obowizujcych przepisów prawa, które maj do niej zastosowanie,
- siedziba lub oddzia lub miejsce zamieszkania przedsibiorcy oraz, w przypadku operacji zwizanych z budow, przebudow ,remontem poczonym z modernizacj, wyposaeniem lub zagospodarowaniem nieruchomoci objtych operacj – miejsce pooenia nieruchomoci, znajduj si w miejscowoci nalecej do gminy:
− wiejskiej,
− miejsko-wiejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5 lub 20 mieszkaców, lub
− miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys. mieszkaców,
- biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
- operacja nie jest finansowana z udziaem innych rodków publicznych,
- planowana wysoko kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi
powyej 20 tys. z.

Forma i wysoko pomocy

Pomoc ma form zwrotu czci kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysoko pomocy przyznanej na realizacj operacji nie moe przekroczy:
1) 100 000 z - jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne),
2) 200 000 z - jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne),
3) 300 000 z - jeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pene etaty rednioroczne).

Informacje na temat dziaania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsibiorstw" udzielane s w OR ARiMR (adresy znajduj si na stronie www.arimr.gov.pl) oraz pod numerem bezpatnej infolinii  800 38 00 84.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy