Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Po sesji

21-06-2006

W dniu 20 czerwca 2006 r. odbya si XXXIX-ta zwyczajna Sesja Rady Gminy w Mrozach. Zgodnie z przyjtym porzdkiem obrad radni zapoznali si z analiz organizacyjno-ekonomiczn funkcjonowania jednostek owiatowych gminy Mrozy oraz informacj dyrektorw szk i przedszkoli o pracy w 2005 roku.


Na XXXIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy podjto nastpujce uchway:
 1. Uchwaa Nr XXXIX/256/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Gminy w Mrozach
 2. Uchwaa Nr XXXIX/257/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2006
 3. Uchwaa Nr XXXIX/258/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego w 2006 r. na sfinansowanie wydatkw gminy
 4. Uchwaa Nr XXXIX/259/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu "Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach"
 5. Uchwaa Nr XXXIX/260/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajca uchwa w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiw na wyrwnanie szans edukacyjnych dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzaoci w roku szkolnym 2005/2006
 6. Uchwaa Nr XXXIX/261/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiw na wyrwnanie szans edukacyjnych dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzaoci w roku szkolnym 2006/2007
 7. Uchwaa Nr XXXIX/262/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg gminnych na terenie Gminy Mrozy
 8. Uchwaa Nr XXXIX/263/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia miesicznej wysokoci opaty staej za pobyt dziecka w Gminnym Przedszkolu w Mrozach
 9. Uchwaa Nr XXXIX/264/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniajca uchwa w sprawie zasad udzielania zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach i przedszkolach bdcych jednostkami organizacyjnymi Gminy Mrozy oraz ustalenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela
 10. Uchwaa Nr XXXIX/265/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zbycia nieruchomoci gruntowej
 11. Uchwaa Nr XXXIX/266/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szk podstawowych na terenie Gminy Mrozy

Na podstawie podjtych przez Rad Gminy Mrozy uchwa informujemy, e:
 1. Rada Gminy Mrozy dokonaa wyboru nowego Przewodniczcego Rady w osobie Pana Sylwestra Ryckiego.
 2. Zostay zmienione zasady naliczania opaty staej pobieranej za pobyt dzieci w Gminnym Przedszkolu w Mrozach. Nowe zasady obowizywa bd od 1 wrzenia 2006 r. Wysoko opaty staej pobieranej za pobyt dzieci w przedszkolu bdzie wynosia 120 z miesicznie. Opata nie obejmie kosztw artykuw ywnociowych zakupionych w celu sporzdzenia posikw oraz dodatkowych zaj edukacyjnych. Wysoko opaty zmniejsza si o 50% w przypadku drugiego dziecka. Zwalnia si z opaty trzecie i kolejne dziecko. Zniki nie dotycz dzieci spoza terenu gminy. Opata bdzie pobierana za dany miesic z gry do dnia 10 kadego miesica. Za zwok zostan pobrane ustawowe odsetki.

Tre podjtych uchwa w Biuletynie Informacji Publicznej


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy