Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XXIII sesja Rady Gminy w Mrozach

11.01.2013

W dniu 28 grudnia 2012 roku odbya si XXIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy, na której zostay podjte przez zgromadzonych radnych kluczowe uchway dla Gminy Mrozy na rok 2013, w tym min. uchwaa w sprawie uchwalenia budetu Gminy Mrozy na rok 2013 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2019. Uchwalono równie Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomani na 2013 r. Podjto take uchwa, na mocy której zostanie powoany zespó interdyscyplinarny, którego zadaniem bdzie podejmowanie okrelonych czynnoci na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie.

Priorytetowymi uchwaami podjtymi na sesji byy take te dotyczce gospodarki odpadami komunalnymi w sprawach:

- przejcia obowizku odbioru odpadów komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie Gminy Mrozy, niezamieszkaych przez mieszkaców, na których powstaj odpady komunalne,

-wyboru metody ustalania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opaty,

- ustalenia wzoru deklaracji o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skadanej przez wacicieli nieruchomoci,

-w sprawie terminu, czstotliwoci i trybu uiszczania opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez wacicieli nieruchomoci na terenie Gminy Mrozy.

Nowe przepisy dotyczce tzw. ustawy mieciowej obowizywa bd od 1 lipca 2013 roku.

Na sesji podjto równie uchway w sprawie planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Staych Rady Gminy na rok 2013.


Po zamkniciu Sesji wszyscy udali si do Gminnego Centrum Kultury w Mrozach na uroczyste otwarcie Kina Cyfrowego, które w drodze konsultacjach spoecznych otrzymao now nazw MIKROKLIMAT. Spotkanie zakoczyo si projekcj filmu "Mój Rower".

copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy