Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy

23.11.2012

W dniu 19 listopada br. w Urzdzie Gminy Mrozy odbyo si spotkanie, którego celem byo podpisanie umowy z wykonawc – Firm STIMO Niedzielski Sp.J. z siedzib w Kronie na realizacj zadania pn. Budowa sieci szerokopasmowej, dostawa sprztu komputerowego oraz usugi w ramach pierwszego etapu projektu pn. „Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy”.

W ramach wymienionego powyej zadania zostanie dostarczonych 55 zestawów komputerowych do gospodarstw domowych, które speniaj warunki upowaniajce do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy spoecznej oraz bdce w trudnej sytuacji materialnej, 90 zestawów komputerowych do piciu jednostek podlegych w gminie Mrozy oraz wybudowanie sieci szerokopasmowej w tym midzy innymi masztów antenowych, które zostan rozmieszczonych w wybranych miejscach w gminie Mrozy. Firma STIMO zoya ofert w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym. Warto kontraktu wynosi 1 559 568,66 PLN. W drugim etapie prowadzonego projektu bdzie ogoszenie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie cyklicznych szkole z zakresu obsugi komputera dla osób z gospodarstw domowych objtych projektem oraz szkolenia informatyczne dla uytkowników kocowych w jednostkach Beneficjenta. Przewidywany termin ogoszenia przetargu: stycze – luty 2013 roku. W trzecim etapie prowadzonego projektu bdzie ogoszenie przetargu nieograniczonego na dostarczenie cza internetowego dla komputerów zainstalowanych w jednostkach podlegych oraz wybranych gospodarstwach domowych. Przewidywany termin ogoszenia przetargu: marzec – kwiecie 2013 roku. Warto cakowita projektu pn. „Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy” wynosi 2 239 010,00 PLN. Projekt uzyska dofinansowanie w wysokoci 1 903 158,48 PLN, tj. 85% kwoty cakowitych wydatków kwalifikowanych ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach dziaania 8.3 "Przeciwdziaanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 "Spoeczestwo informacyjne – zwikszanie innowacyjnoci gospodarki". Wkad wasny Jednostki Samorzdu Terytorialnego gminy Mrozy w projekt to kwota w wysokoci 335 851,52 PLN.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy