Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Konsultacje spoeczne

11.09.2012

Wójt Gminy Mrozy informuje, e przystpuje do konsultacji w sprawie uchwalenia Rocznego programu wspópracy gminy Mrozy z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o Dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Zgodnie z uchwa Nr XXXVIII/259/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 27 sierpnia 2010 r. w  sprawie okrelenia szczegóowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie lub rad dziaalnoci poytku publicznego  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych ich dziaalnoci statutowej
 

Wójt Gminy Mrozy ogasza konsultacje z organizacjami pozarzdowymi i innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego.

 

1. Celem konsultacji bdzie:
- Poznanie opinii i uwag organizacji pozarzdowych  i innych podmiotów prowadzcych dziaalno poytku publicznego.

2. Przedmiotem konsultacji bdzie:
- Roczny program wspópracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie na rok 2013.

3. Konsultacje odbd si  w terminie od 19.09.2012 r. do 09.10.2012 r.
 
4. Konsultacje bd przeprowadzone w nastpujcych formach:
- forum dyskusyjne z uyciem  strony internetowej Gminy,
- poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej Gminy, adres e-mail: gmina@mrozy.pl.

5. Konsultacje obejmuj zasigiem  teren gminy Mrozy.

Zaczniki:

Program wspópracy

Formularz zgoszeniowy
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy