Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju SKPR

19.07.2012

Lokalna Grupa Dziaania "Kapita – Praca - Rozwj" kontynuuje prace nad aktualizacj Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziaania te podejmowane s przez stowarzyszenie w zwizku z moliwoci ubiegania si  o dodatkowe rodki unijne PROW na lata 2007-2013 w  ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju"  w trybie konkursowym ogoszonym dla wszystkich LGD. Jednym z kryteriów, jakie naley bezwzgldnie speni aby stara si o dodatkowe fundusze jest aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju o nowe cele szczegóowe lub rozszerzony zakres celów szczegóowych lub nowe przedsiwzicia, lub rozszerzony zakres przedsiwzi okrelonych w LSR. Aktualizacja LSR odbywa si poprzez wypenienie Kart projektów, w których opisywane s aktualne potrzeby rónych grup beneficjentów programów pomocy ze rodków unijnych oferowanych za porednictwem LGD.

Aktywne wczenie si potencjalnych wnioskodawców w prace nad aktualizacj LSR pozwoli na opracowanie dokumentu adekwatnego do lokalnych potrzeb i oczekiwa mieszkaców naszego obszaru.  Zwracamy si do mieszkaców obszaru  naszej LGD oraz organizacji i  instytucji zainteresowanych realizacj przedsiwzi w ramach programu LEADER o wypenienie poniszej "Karty projektu" i przesanie jej drog elektroniczn na adres lub tradycyjnie do Biura LGD ul. Berka Joselewicza 3, 08-110 Siedlce do dnia 20 lipca 2012r.

Zaczniki:

Karta aktualizacji LSR "Kapita Praca - Rozwj".DOC

Tre rozporzdzenia MRiRW dotyczcego dodatkowych zada.PDF

Wniosek o wybr lokalnej grupy dziaania.XLS
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy