Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zbirki publiczne

18.05.2012

Wójt Gminy Mrozy w imieniu wasnym oraz Druhów straaków z naszego terenu zwraca si z ogromn prob o wsparcie sprzeday cegieek wartociowych rozprowadzanych w ramach zbiórki publicznej. Zapraszamy do zapoznania si ze szczegóami informacji.


Podstaw prawn prowadzenia zbiórek publicznych s nastpujce akty prawne:
1.Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z pón. zm.),
2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947, z pón. zm.),
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.),
4.Ustawa o opacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pón. zm.).

Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie Gminy Mrozy udziela w drodze decyzji administracyjnej Wójt Gminy Mrozy stowarzyszeniom i organizacjom, posiadajcym osobowo prawn, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia okrelonego celu.
Cel zbiórki powinien by zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bd z aktem organizacyjnym komitetu.

Aby uzyska zgod na organizacj zbiorki naley dostarczy nastpujce dokumenty:
1.Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej.
2.Aktualny statut Wnioskodawcy.
3.Aktualny wycig z rejestru sdowego.
4.Dowód wpaty opaty skarbowej.

Z wyników przeprowadzonej zbiórki naley zoy sprawozdanie i dostarczy je w terminie 1 miesica po zakoczeniu zbiórki wraz zaczonym ogoszeniem prasowym o wynikach zbiórki do Urzdu Gminy w Mrozach.
Publiczne ogoszenie wyników zbiórki naley umieci w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego, o zasigu obejmujcym co najmniej obszar, na którym zbiórka zostaa przeprowadzona.

Na terenie gminy Mrozy zbiórki publiczne prowadzone s przez Ochotnicze Strae Poarne. Zwracam si do Pastwa z prob o wsparcie takich akcji, poniewa jednostki wielokrotnie pokazay jak bardzo s nam przydatne nie tylko przy gaszeniu poarów, ale take przy usuwania skutków lokalnych podtopie czy podczas uczestnictwa w innych akcjach zwizanych z szeroko pojtym ratownictwem ycia i mienia.Dodatkowo straacy chtnie bior udzia przy zabezpieczaniu rónorakich imprez spoeczno - kulturalnych organizowanych na terenie naszej gminy.

Wójt Gminy Mrozy
Dariusz Jaszczuk

Zacznik:
Pismo - Zbirki publiczne
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy