Maj 2021
PnWtrCzPtSbNd
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

XXXIX zwyczajna Sesja Rady Gminy w Mrozach

16-06-2006

Informuj o zwoaniu XXXIX-ej zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Mrozach w dniu 20 czerwca 2006 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzdu Gminy w Mrozach, z nastpujcym porzdkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjcie porzdku obrad
 3. Wybr Przewodniczcego Rady
 4. Analiza organizacyjno - ekonomiczna funkcjonowania jednostek owiatowych gminy Mrozy
 5. Informacja dyrektorw szk i przedszkola o pracy w 2005 roku
 6. Podjcie uchwa w sprawie:

  - uchwalenia Statutu Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej,

  - zmian w budecie gminy na 2006 rok,

  - zacignicia kredytu w ramach planowanego deficytu budetowego gminy,

  - zmian w uchwale w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania

  - stypendiw na wyrwnanie szans edukacyjnych dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzaoci w roku szkolnym 2005/2006, uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiw na wyrwnanie szans edukacyjnych dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej umoliwiajcej uzyskanie wiadectwa dojrzaoci w roku szkolnym 2006/2007,

  - zaliczenia drg do kategorii drg gminnych na terenie Gminy Mrozy

  - zmieniajca uchwa w sprawie zasad udzielania zniek tygodniowego obowizkowego w ymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach i przedszkolach bdcych jednostkami organizacyjnymi Gminy

  - ustalenia zasad patnoci opaty staej za pobyt dziecka w przedszkolu,

  - odpatnego nabycia nieruchomoci gruntowej,

  - bezprzetargowego zbycia nieruchoci

 7. Informacja Wjta o realizacji uchwa podjtych na poprzedniej Sesji oraz z dziaalnoci w okresie midzysesyjnym
 8. nterpelacje, wnioski, zapytania
 9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania
 10. Przyjcie protokou Nr XXXVIII/06 z Sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2006 r,
 11. Sprawy rne
 12. Zamknicie Sesji.

Wiceprzewodniczcy Rady  (-)Mirosaw Koszel
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy