Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

"Wyprawka Szkolna" dla dzieci z terenu gminy Mrozy

06.09.2016

Uprzejmie informujemy rodzicw, ktrych dzieci uczszczaj do szk na terenie Gminy Mrozy, e istnieje moliwo skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podrcznikw szkolnych w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna"!

Celem programu jest wyrwnanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniw poprzez dofinansowanie zakupu podrcznikw.

Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy


Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrcznikw i materiaw edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045 ), pomoc w formie dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego lub podrcznikw do ksztacenia w zawodach, dopuszczonych do uytku szkolnego przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania w roku szkolnym 2016/2017, obejmuje si uczniw :

 1. sabowidzcych
 2. niesyszcych
 3. sabosyszcych
 4. z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim
 5. z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 6. z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj
 7. z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera
 8. niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona w pkt 17
posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, uczszczajcych w roku szkolnym 2016/2017 do szk dla dzieci i modziey do:

 • klasy VI szkoy podstawowej,
 • klasy III gimnazjum,
 • liceum oglnoksztaccego,

W przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych w roku szkolnym 2016/2017 do szk dla dzieci i modziey do: klas IIII i VI szkoy podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoy ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje rwnie zakup materiaw edukacyjnych, o ktrych mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie owiaty - w przypadku, gdy uczniowie ci nie korzystaj z podrcznika do zaj z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spoecznej, zapewnionego przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, o ktrym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy.

Planowany termin skadania wnioskw


Wnioski na wyprawk szkoln mona skada w szkole, do ktrej uczszcza bdzie dziecko w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 14 wrzenia 2016 r. Wnioski mona pobra w szkole.

Osoby uprawnione do zoenia wniosku


 1. 1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodzicw ucznia (prawnych opiekunw, rodzicw zastpczych, osb prowadzcych rodzinny dom dziecka), albo penoletniego ucznia, a take na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod rodzicw ucznia, prawnych opiekunw, rodzicw zastpczych, osb prowadzcych rodzinny dom dziecka albo penoletniego ucznia.
 2. Wniosek skada si do dyrektora szkoy, do ktrej ucze bdzie uczszcza w roku szkolnym 2016/2017.

Kwoty dofinansowania


Kwoty dofinansowania do zakupu podrcznikw w roku 2016 r. obrazuje ponisza tabela:

dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych do klas I?III szkoy podstawowej, ktrzy nie korzystaj z podrcznika do zaj z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spoecznej, zapewnionego przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania do kwoty 175 z
dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych do klasy VI szkoy podstawowej lub klasy III gimnazjum, niekorzystajcych z podrcznikw do ksztacenia specjalnego, a take uczszczajcych do szkoy ponadgimnazjalnej do kwoty 225 z
dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych do klasy VI szkoy podstawowej lub klasy III gimnazjum, korzystajcych z podrcznikw do ksztacenia specjalnego; w przypadku korzystania z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego lub materiaw edukacyjnych nie moe by wyszy ni 192,50 z do kwoty 770 z
dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do klasy VI szkoy podstawowej, klasy VI oglnoksztaccej szkoy muzycznej I stopnia lub klasy III oglnoksztaccej szkoy baletowej, niekorzystajcych z podrcznikw do ksztacenia specjalnego do kwoty 325 z
dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do klasy VI szkoy podstawowej, klasy VI oglnoksztaccej szkoy muzycznej I stopnia lub klasy III oglnoksztaccej szkoy baletowej, korzystajcych z podrcznikw do ksztacenia specjalnego; w przypadku korzystania z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego nie moe by wyszy ni 308,00 z do kwoty 770 z
dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do klasy III gimnazjum, klasy III oglnoksztaccej szkoy muzycznej II stopnia, klasy III oglnoksztaccej szkoy sztuk piknych lub klasy VI oglnoksztaccej szkoy baletowej, niekorzystajcych z podrcznikw do ksztacenia specjalnego do kwoty 350 z
dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do klasy III gimnazjum, klasy III oglnoksztaccej szkoy muzycznej II stopnia, klasy III oglnoksztaccej szkoy sztuk piknych lub klasy VI oglnoksztaccej szkoy baletowej, korzystajcych z podrcznikw do ksztacenia specjalnego; w przypadku korzystania z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego nie moe by wyszy ni 303,50 z do kwoty 607 z
dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do zasadniczej szkoy zawodowej do kwoty 390 z
dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona wyej, uczszczajcych do liceum oglnoksztaccego, technikum, klas IVVI oglnoksztaccej szkoy muzycznej II stopnia, klas IVVI oglnoksztaccej szkoy sztuk piknych, klas VIIIX oglnoksztaccej szkoy baletowej lub liceum plastycznego do kwoty 445 z

Zwrot kosztw


Zwrot kosztw zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego, lub podrcznikw do ksztacenia w zawodach, a w przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - rwnie koszt zakupu materiaw edukacyjnych, nastpuje po przedoeniu dowodu zakupu, do wysokoci wartoci pomocy okrelonej w rozporzdzeniu

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastpczego, osob prowadzc rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub owiadczenie o zakupie, odpowiednio podrcznikw lub materiaw edukacyjnych. W przypadku zoenia owiadczenia naley doczy informacj o rozliczeniu wydatkw tylko w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2016 roku "Wyprawka szkolna".


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy