Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XIX sesja Rady Miejskiej w Mrozach

31.08.2016

W dniu 26 sierpnia 2016 r. w sali narad Urzdu Miasta i Gminy Mrozy odbya si XIX sesja Rady Miejskiej, ktrej zasadniczym tematem byy sprawy zwizane z funkcjonowaniem owiaty na terenie gminy. Realizacj zada owiatowych w roku szkolnym 2015/2016 r. oraz przygotowanie placwek do rozpoczcia nowego roku szkolnego zaprezentowali dyrektorzy poszczeglnych szk i przedszkola, omwienia wynikw sprawdzianw i egzaminw dokonaa Zastpca Burmistrza, Luiza Kowalczyk, a podsumowania Burmistrz Dariusz Jaszczuk.

Nastpnie podjtych zostao szereg uchwa dotyczcych: budetu gminy Mrozy, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz. Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal, Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku w gminie, sposobu i zakresu wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci z terenu gminy i zagospodarowania tych odpadw, nadania nazwy ulicy w Mrozach, zamiany, nabycia, zbycia i przyjcia darowizny nieruchomoci gruntowych, zmian w Statucie Gminnego Orodka Pomocy Spoecznej w Mrozach oraz upowanienia kierownika Orodka do prowadzenia postpowa i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wiadcze pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zmiany Statutu Gminy Mrozy, wyraenia zgody na przyjcie do realizacji przedsiwzicia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowociach Wola Rafaowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki oraz akceptacji zaoonych w Studium Wykonalnoci planw taryfowych, wraz z ewentualn wieloletnia prognoz dopat do taryf, przystpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. Odnawialne rda energii popraw jakoci rodowiska naturalnego w gminach Cegw, Mrozy, Siennica, Latowicz, Kauszyn.

Dug i ciekaw dyskusj wzbudzi projekt uchway w sprawie odrzucenia w caoci stanowiska Zarzdu Oddziau Zwizku Nauczycielstwa Polskiego w Misku Mazowieckim dotyczcego zaopiniowania projektu uchway Rady Miejskiej w Mrozach zmieniajcej uchwa w sprawie okrelenia zasad udzielania zniek tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych nauczycielom, ktrym powierzono stanowiska kierownicze w szkoach i przedszkolach, okrelenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli szk i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, okrelenia zasad rozliczenia obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli, dla ktrych ustalony plan zaj jest rny w poszczeglnych okresach roku szkolnego oraz przypadkw, w jakich mona nauczycielowi zatrudnionemu w penym wymiarze zaj obniy tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj oraz warunkw i trybu tego obnienia. Obecni na sesji nauczyciele i dyrektorzy szk byli przeciwni zwikszenia pensum dla nauczycieli i specjalistw, ktrych dotyczya sprawa.

Z treci podjtych uchwa bdzie mona zapozna si na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=747

Ponadto omwiono potrzeb przeprowadzenia konsultacji spoecznych w sprawie moliwoci zlokalizowania na terenie gminy Mrozy sklepw wielkopowierzchniowych. Rada wyrazia zgod na przeprowadzenie konsultacji. Ich forma zostanie ustalona przez Burmistrza. Z uwagi na pn por i brak osb zgaszajcych zapytania, odpowiedzi na nie Burmistrz udzieli na nastpnej sesji Rady.

Zapraszamy do obejrzenia zdj z XIX sesja Rady Miejskiej w Mrozach:
GALERIA ZDJ


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy