Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Fina w sprawie skadowiska

11.07.2016

Szanowni Pastwo, Uchwa Nr 1042/161/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego przyj ostateczny projekt Wojewdzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021 z uwzgldnieniem lat 2022-2027. Przyjty z poprawkami Plan uwzgldnia wszystkie uwagi, ktre zostay zgoszone Postanowieniem Burmistrza Mrozw z dnia 30.12.2015 r. oraz Uchwa Rady Miejskiej z dnia 30.12.2015 r., w tym przywrcenie Gminy Mrozy do Wschodniego (ostrocko-siedleckiego) regionu gospodarki odpadami oraz wykrelenie zapisu umoliwiajcego budow skadowiska odpadw w Mrozach.

Przypominam, e zapisy w przygotowanej pierwotnie wersji WPGO, ktra zostaa przedstawiona nam do konsultacji w dniu 01.12.2015 r. byy sprzeczne z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrozy oraz naszym stanowiskiem wyraonym w ankiecie aktualizacyjnej z dnia 21.05.2015 r. w ktrej wnioskowalimy o pozostawienie nas we Wschodnim regionie gospodarki odpadami z przynalenoci do MBP ZUO Siedlce. W sposb szczeglny naruszono zapis Rozdziau 8 14 ust. 3 MPZP Gminy Mrozy, ktry zakazuje budowy na terenie soectw objtych planem przedsiwzi znaczco oddziaywujcych na rodowisko w tym skadowisk odpadw. Rozpatrzone uwagi i przyjte rekomendacje przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 04.05.2016 r. dotyczce wniesionych uwag do projektu Planu oraz ostateczne przyjcie przez ZWM uchway z dnia 28 czerwca 2016 r. koczy niespokojny czas dotyczcy oprotestowania zapisw pierwotnej wersji projektu WPGO. W tym miejscu chc po raz kolejny jednoznacznie stwierdzi, e kada prba zlokalizowania skadowiska odpadw w Mrozach byaby nieskuteczna, poniewa przed tak moliwoci chroni nas zapisy MPZP. Inaczej miaa si sprawa przynalenoci do regionu gospodarki odpadami. W tej sprawie pene kompetencje i wadztwo posiada samorzd wojewdztwa. Cieszy fakt, e nasz postulat o pozostawieniu nas we Wschodnim regionie zosta pozytywnie rozpatrzony, poniewa jest to bardzo korzystne z punktu widzenia interesw mieszkacw Gminy Mrozy, zwaywszy na to, e koszty odbioru i unieszkodliwiana odpadw w regionie Wschodnim s znacznie nisze ni w regionie Centralnym. Dodatkowym plusem tego rozwizania jest to , e odpady zmieszane z aglomeracji warszawskiej nie mog trafia na teren Gminy Mrozy. Reasumujc stwierdzam, e przyjta wersja WPGO jest optymalna z punktu widzenia interesw Gminy Mrozy. Jak wspomniaem wczeniej, t informacj koczymy temat i czas duych emocji, ktre towarzyszyy nam na przeomie 2015/2016 r. Szkoda, e poza wieloma osobami, ktre z du trosk i zaangaowaniem wspierali nasze dziaania majce na celu wyjanienie zaistniaej sytuacji, znaleli si ludzie, ktrzy wprowadzali ze emocje, siejc kamstwa i pomwienia. Bo jak mona oceni dziaania, kiedy rzekomi obrocy interesw Gminy byli rzecznikami drugiej strony, z ktr toczylimy spr i liczyli na kade moje potknicie w tej sprawie. A przypisywanie mi celowych dziaa i korzyci materialnych na amach jednej z miskich gazet, stronie www.nie-wysypisku.pl , facebooku czy w postaci plotek na ulicy byo zwykym wistwem. I na koniec jeszcze jedna uwaga, wtpliwoci co do dobrych intencji jednej z firm, ktra chciaa zbudowa wysypisko nabraem ju na przeomie 2012/2013 roku, dlatego ju na pocztku 2013 r. w projekcie zmian MPZP znalaz si zapis o zakazie lokalizacji tego typu przedsiwzi. Dobrze, e wspomniani wyej obrocy nie pomagali nam na etapie uzgadniania i uchwalania zmian w planie w 2014 i 2015 r., bo do dzisiaj pewnie plan byby nie uchwalony. Gdybymy przespali tamten czas, teraz byoby znacznie trudniej. W zaczeniu link do penej treci uchway Zarzdu Wojewdztwa Mazowieckiego: http://www.mazovia.pl/samorzad/zarzad/uchwaly-zarzadu/uchwala,33763,104216116.html

Burmistrz Mrozw Dariusz Jaszczuk


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy