Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XVIII sesja Rady Miejskiej w Mrozach

30.06.2016

W dniu 24 czerwca 2016 r. odbya si XVIII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Mrozach. Gwnym punktem porzdku obrad byo przyjcie sprawozdania z wykonania budetu gminy za rok 2015 r. oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Mrozw za rok 2015. Ponadto Rada zapoznaa si z ofert szk i jednostek organizacyjnych gminy dotyczca organizacji wypoczynku letniego dzieci i modziey. Podjtych zostao szereg uchwa dotyczcych:

 • zmian w budecie gminy Mrozy na rok 2016,
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025,
 • zmian w uchwale w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szk niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidowoci ich pobrania i wykorzystania,
 • zarzdzenia poboru opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentw i okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia pniejszego terminu patnoci dla inkasentw,
 • zaopiniowania projektu uchway Sejmiku Wojewdztwa Mazowieckiego zmieniajcej uchwa w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mrozy oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mrozy,
 • przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz. Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal,
 • zbycia i nabycia nieruchomoci gruntowej
 • zamiany nieruchomoci gruntowych,
 • wyraenia zgody na ustanowienie nieodpatnej suebnoci gruntowej,
 • Regulaminu utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Mrozy,
 • szczegowego sposobu i zakresu wiadczenia usug w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci z terenu gminy Mrozy i zagospodarowanie tych odpadw,
 • okrelenia rodzaju dodatkowych usug wiadczonych przez gmin w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci i zagospodarowania tych odpadw, sposb ich wiadczenia oraz wysokoci cen za te usugi,
 • nieodpatnego przejcia nieruchomoci od Agencji Nieruchomoci Rolnych.

Z treci uchwa mona zapozna si na stronie: http://www.mrozy.bip.net.pl/?c=747.

Rada Miejska zaja stanowisko w sprawie wezwania do wybudowania wiaduktu drogowego w Mrozach zlokalizowanego w cigu drogi powiatowej Kauszyn Mrozy Latowicz. Burmistrz udzieli odpowiedzi na pytania radnych i sotysw dotyczcych midzy innymi: budowy i remontu drg, wycicia zakrzacze przy drogach, budowy placw zabaw dla dzieci, speniania warunkw lokalowych przewidzianych przepisami prawa przez przedszkola niepubliczne.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy