Stycze 2021
PnWtrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Program wsppracy samorzdu wojewdztwa mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi

14.06.2016

Penomocnik Marszaka Wojewdztwa Mazowieckiego ds. wsppracy z organizacjami pozarzdowymi zaprasza organizacje pozarzdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie do udziau w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu wsppracy samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarzdowymi na 2017 rok, najwaniejszego dokumentu wpywajcego na zakres wsppracy Samorzdu Wojewdztwa Mazowieckiego z sektorem pozarzdowym. Termin skadania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Punktem wyjcia do pracy nad przyszorocznym programem wsppracy jest program obowizujcy w roku 2016. Jest on dostpny na stronie internetowej Samorzdowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mog dotyczy np.:

1) celw wsppracy - 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego wsppracy - 4 programu,
3) form wsppracy pozafinansowej - 6 14 programu,
4) priorytetowych zada publicznych na 2017 rok - 15 -32 programu,
5) rodkw finansowych planowanych na realizacj programu 38 programu,
6) innych zapisw programu wanych z punktu widzenia organizacji pozarzdowej skadajcej uwagi i propozycje.

Do koca czerwca br. Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego okreli wstpne zaoenia do wsppracy finansowej w 2017 roku pomidzy Wojewdztwem Mazowieckim a organizacjami pozarzdowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zarzd Wojewdztwa w swojej decyzji wemie pod uwag wysoko rodkw przeznaczonych na zlecenie zada w roku biecym i dowiadczenia z realizacji tegorocznych otwartych konkursw ofert, potrzeby zgoszone przez departamenty, kancelarie oraz wojewdzkie samorzdowe jednostki organizacyjne, opini Skarbnika Wojewdztwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego. Warto podkreli, e jak co roku poza rodkami z dochodw wasnych wojewdztwa ju tradycyjnie w 2017 roku zadania zlecane bd do realizacji organizacjom pozarzdowym ze rodkw pochodzcych z:

1) opat pobieranych za wydawanie zezwole na obrt hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartoci do 18%,
2) dotacji celowych z budetu pastwa i jednostek samorzdu terytorialnego,
3) Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych.

Prosimy o zgaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostpna s na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakadce "Program wsppracy" - Konsultacje programu na rok 2017.

Formularz w wersji elektronicznej mona odesa na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - poczt na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urzd Marszakowski Wojewdztwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, ktry nastpnie poddany zostanie konsultacjom spoecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem wsppracy, przewidziane zostay na wrzesie br.

Zacznik:

- Formularz zgoszenia propozycji do projektu plik PDF

- Formularz zgoszenia propozycji do projektu plik DOC


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy