Stycze 2021
PnWtrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tworzymy kolorowank Mrozw konkurs plastyczny

06.06.2016

I. Organizator konkursu: Urzd Miasta i Gminy Mrozy, Gminne Centrum Kultury im. H. Wielobyckiej w Mrozach.

II. Uczestnicy konkursu: dzieci z przedszkoli i szk podstawowych, modzie gimnazjalna i ponadgimnazjalna z terenu gminy Mrozy.

III. Cele konkursu: uwraliwianie na pikno miejscowoci, w ktrej mieszkam, upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii i przyrodzie, podtrzymywanie poczucia tosamoci z miejscem zamieszkania, rozwijanie zainteresowa kultur i sztuk, wyonienie modych talentw.

IV. Warunki uczestnictwa: 1. Uczestnikiem Konkursu moe by tylko ten, kto przele lub zoy prac odpowiadajc wymogom niniejszego Regulaminu. 2. Udzia w konkursie jest rwnoznaczny z akceptacj wszystkich postanowie niniejszego Regulaminu. 3. Kady uczestnik moe dostarczy maksymalnie trzy wasne prace. 4. Rysunki nie mog zawiera elementw zastrzeonych lub chronionych prawami autorskimi innych osb. 5. Praca konkursowa powinna by zwizana z terenem gminy Mrozy. 6. Tematyka pracy powinna dotyczy zabytkw, flory, fauny, krajobrazw lub miejsc zawizanych z obszarem gminy Mrozy. 7. Na odwrocie kada praca powinna zawiera:

  • imi i nazwisko,
  • nazw szkoy,
  • wiek/klasa,
  • opiekuna, jeli praca zgaszana jest przez szko,
  • miejscowo zamieszkania, jeli praca zgaszana jest indywidualnie,
  • telefon kontaktowy, ewentualnie adres mailowy,
  • nazw przedstawionego obiektu/miejsca,
  • owiadczenie autora pracy w postaci doczonej kartki podpisanej przez penoletniego uczestnika/opiekuna prawnego:


Owiadczam, e zapoznaem si z regulaminem konkursu "Tworzymy kolorowank Mrozw" organizowanego przez Urzd Miasta i Gminy Mrozy i Gminne Centrum Kultury im. H. Wielobyckiej w Mrozach oraz akceptuj jego tre. Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych w celach zwizanych z organizacj konkursu. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych i ich poprawiania.

V. Tematyka prac: Rysunek konturowy w formie kolorowanki. Prace (kolorowanka) powinny przedstawia kontury zabytkw, budowli, krajobrazw, rolin, zwierzt, miejsc zwizanych z gmin Mrozy.

VI. Technika wykonania prac: rysunek konturowy: czarna kredka, pastel, flamaster, tusz, farba.

VII. Format prac: A4 (may blok rysunkowy)

VIII. Termin nadsyania/dostarczenia prac: Prace konkursowe naley dostarczy do Gminnego Centrum Kultury w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 22, 05 320 Mrozy w terminie do 20 czerwca 2016 r. (poniedziaek)

IX. Kryteria oceny prac: 1. Zgodno z tematem konkursu. 2. Oryginalno prezentowanych treci. 3. Walory plastyczne.

X. Nagrody 1. Komisja konkursowa powoana przez Organizatorw przyzna nagrody autorom najciekawszych prac w 5 kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy 0, szkoy podstawowe klasy I-III, szkoy podstawowe klasy IV-VI, gimnazja, szkoy ponadgimnazjalne. 2. Laureaci zostan powiadomieni o spotkaniu, na ktrym nastpi podsumowanie konkursu i wrczenie nagrd.

XI. Informacje dodatkowe: 1. Wybrane prace zostan wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmodszych. 2. Uczestnik konkursu poprzez udzia w konkursie wyraa zgod na nieodpatne i bez adnych warunkw w tym zakresie przeniesienie na Organizatorw konkursu praw autorskich do pracy konkursowej, na nastpujcych polach eksploatacji: 1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi dostpnymi technikami, m. in. technik drukarsk, technik cyfrow, 2) publicznego udostpniania w taki sposb, aby kady mg mie do niego dostp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 3) wykorzystania dla celw reklamowych Organizatorw przy uyciu w szczeglnoci prasy, telewizji, sieci Internet. 3. Uczestnik konkursu poprzez udzia w konkursie wyraa zgod na nieodpatne i bez adnych warunkw w tym zakresie wykonywanie przez Organizatorw konkursu zalenego prawa autorskiego do pracy konkursowej, a w szczeglnoci do przerabiania i adaptowania caoci utworu lub jego fragmentw, wielokrotnego publikowania. Organizatorzy konkursu maj prawo do zamieszczania pracy konkursowej w caoci lub dowolnych fragmentach w zbiorowych publikacjach na stronach internetowych Organizatorw konkursu lub na innych stronach internetowych. 4. Uczestnik konkursu poprzez udzia w konkursie wyraa zgod Organizatorom konkursu na umieszczanie pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego rodzaju materiaach reklamowych publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych nonikach informacji, a take na stronach internetowych Organizatorw konkursu lub innych stronach internetowych. 5. Uczestnik konkursu poprzez udzia w konkursie wyraa zgod na publikowanie przez Organizatorw konkursu imienia i nazwiska Uczestnika konkursu, we wszelkiego rodzaju materiaach reklamowych Organizatorw konkursu zwizanych z tym konkursem. 6. Odebranie prac konkursowych bdzie moliwe w terminie do 2 tygodni po spotkaniu podsumowujcym konkurs. 7. Szczegowych informacji na temat konkursu udziela: Magdalena Sulich, Urzd Miasta i Gminy Mrozy, tel. 25 75 74 175, 75 74 190 Weronika Chopik, Gminne Centrum Kultury w Mrozach, tel. 25 75 74 479


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy