Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Komunikat

29.02.2016

W zwizku z trwajc procedur zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz, Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal, uchwalonego Uchwa Nr VII/97/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 26 czerwca 2015 r., (opublikowan w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2015 r. pod poz. 6150) i ukazujcymi si w ramach tej procedury obwieszczeniami, wyjaniam, e procedowana zmiana ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie moliwoci unieszkodliwiania odpadw powstajcych w procesie produkcji oraz ich jakiegokolwiek skadowania przez funkcjonujce i planowane na terenie gminy podmioty. Temu ma suy wykrelenie zapisw dopuszczajcych moliwo lokalizacji zakadw unieszkodliwiania odpadw w terenach oznaczonych symbolem M-P,E11 w miejscowoci Mrozy.

Po raz kolejny informujemy, e wietle uzyskanych opinii prawnych i urbanistycznych nie ma koniecznoci zmiany aktualnego miejscowego planu dla miejscowoci Mrozy, by stwierdzi niezgodno z tym planem lokalizacji skadowiska odpadw o pojemnoci 630 tys. m3, wpisanej do oprotestowanego projektu Wojewdzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Lokalizacja skadowiska odpadw, uznanego za przedsiwzicie mogce zawsze znaczco oddziaywa na rodowisko jest niezgodna z 14 ust. 3 obecnie obowizujcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla soectw: Mrozy, Kruki, Wola Paprotnia, Gjszcz, Wola Rafaowska, Rudka, Guzew i Jeruzal, ktry wyranie zakazuje budowy takich przedsiwzi.

Z powaaniem, Dariusz Jaszczuk - burmistrz
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy