Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Nabr wnioskw na modernizacj indywidualnych rde ciepa

08.02.2016

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogosi nabr wnioskw dla osb fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej na modernizacj indywidualnych rde ciepa polegajcych na wymianie kotowni lub palenisk wglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomas, zastpienie piecw gazowych, olejowych lub opalanych biomas na rdo o wyszej ni dotychczas sprawnoci wytwarzania ciepa (z wyczeniem montau pieca na wgiel lub eko-groszek).

Termin rozpoczcia naboru w ramach programu "Ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza poprzez modernizacj indywidualnych kotowni" to 04.04.2016 r.

Pomoc finansowa moe zosta udzielona w formie dotacji lub poyczki.

Fundusz dopuszcza moliwo udzielenia pomocy finansowej na to samo zadanie w rnych formach, na podstawie oddzielnych umw. czna kwota dofinansowania nie moe przekroczy 100 % kosztw kwalifikowanych zadania.

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokoci do 75 % kosztw kwalifikowanych, jednake nie wicej ni 5.000 z dla jednego beneficjenta (istnieje moliwo zwikszenia dofinansowania do 100 % kosztw kwalifikowanych w formie poyczki).

Dofinansowanie w formie poyczki w wysokoci do 100 % kosztu kwalifikowanego (w przypadku wyczerpania alokacji w formie dotacji okrelonej dla programu)

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

Kosztem kwalifikowanym jest koszt zakupu kota oraz czujnik tlenku wgla - czadu (bez elementw dodatkowych takich jak np. zasobnik c.w.u. lub podajnik) oraz podatek od towarw i usug (VAT), z zastrzeeniem, e jeeli beneficjentowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego lub ubieganie si o zwrot VAT podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Fundusz zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych ofert i umw z wykonawcami pod ktem ich zgodnoci z ofertami rynkowymi. W przypadku raco wysokich kosztw kwalifikowanych kwota przyznawanego dofinansowania moe ulec zmniejszeniu.

Kosztem niekwalifikowanym s m.in.:

  • demonta starej instalacji rda ciepa;
  • zakup i monta nowej instalacji technologicznej kotowni wraz z niezbdn aparatur kontrolno-pomiarow, instalacj elektryczn w obrbie kotowni oraz zbiornikami na paliwo;
  • koszt przycza do sieci;
  • rozruch technologiczny instalacji i urzdze;
  • koszt nadzoru nad realizacj inwestycji;
  • roboty instalacyjne wewntrz obiektw - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;
  • nadzr inwestorski.

Wicej szczegowych informacji na stronie Funduszu:
http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy