Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NIE WYPALAJMY TRAW !!!

28.03.2012

Wypalaniu traw mówimy stanowcze NIE, poniewa:

1. Nie jest to  efektywny sposób „odnawiania gleby”.
2. Stanowi powane zagroenie dla:

- osoby wypalajcej poacie traw (moliwo doznania zawau serca lub udaru termicznego),

- organizmów ywych – poytecznych dla ekosystemu zwierzt. Proceder wypalania jest szczególnie niebezpieczny dla gniazd lgowych zakadanych zwyczajowo na ziemi lub w gazkach krzewów. Usytuowanie terenów trawiastych w pobliu skupisk drzewostanów moe skutkowa mierci duych zwierzt lenych,

- popularnych rolin kowych.

3. Angauje znaczne siy w proces opanowania poaru.
4. Powoduje uwolnienie trujcych toksyn, które przedostaj si do rodowiska naturalnego.

WYPALANIE TRAW JEST NAPRAWD NIEBEZPIECZNE, ALE TE NIEDOZWOLONE!

Okrela to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pón. zm.), która w art. 124 i art. 131 mówi e:

- „Zabrania si wypalania k, pastwisk, nieuytków, rowów, pasów przydronych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”

- „Kto (...) wypala ki, pastwiska, nieuytki, rowy, pasy przydrone, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary (…) - podlega karze aresztu albo grzywny”.

Kwesti wypalania traw porusza równie ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z pón. zm.), w której zamieszczono nastpujcy zapis:   "w lasach oraz na terenach ródlenych, jak równie w odlegoci do 100 m od granicy lasu, zabrania si dziaa i czynnoci mogcych wywoa niebezpieczestwo.

Zacznik:

Apel Wojewody Mazowieckiego.pdf

Zdjcia:
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy