Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Hala sportowa w Mrozach - Podpisanie umowy

06.02.2012


W dniu 3 lutego br. w Urzdzie Gminy w Mrozach odbyo si spotkanie, którego celem byo podpisanie umowy na dofinansowanie hali sportowej w Mrozach.

Zadanie pod nazw Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, modziey z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do pozostaych mieszkaców gminy przez modernizacj i rozbudow istniejcej bazy sportowej Zespou Szkó Publicznych w Mrozach

dofinansowane w 85% ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

czna warto projektu wynosi 10 287 580,85 z,
natomiast wysoko dofinansowania to kwota 8 732 976,69 z
Umowa zostaa podpisana pomidzy Zarzdem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Krzysztofa Grzegorza Strzakowskiego – Wicemarszaka Województwa Mazowieckiego oraz Janin Ew Orzeowsk – czonka Zarzdu Województwa Mazowieckiego. Ze strony gminy Mrozy umow podpisa Dariusz Jaszczuk – Wójt Gminy Mrozy przy kontrasygnacie Beaty Wicek – Skarbnik Gminy.
Przy podpisaniu umowy obecni byli Leszek Celej – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektor Muzeum Ziemi Miskiej, Andrzej Ku – prezes firmy AKPOL – wykonawca zadania, Marek Rudka – Przewodniczcy Rady Gminy Mrozy, Adam witek – Przewodniczcy Komisji Budetu i Edukacji Rady Gminy Mrozy, Jan Broda – Przewodniczcy Komisji Rolnictwa, adu i Porzdku Rady Gminy Mrozy, Magdalena Sulich – sekretarz gminy Mrozy, Marianna Bogusz – dyrektor Zespou Szkó im. Adama Mickiewicza w Mrozach, Kamila Jukiewicz – penica obowizki kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami w Urzdzie Gminy w Mrozach oraz przedstawiciele lokalnej prasy.Ogromnych umiejtnoci i determinacji w  pozyskiwaniu rodków unijnych gratulowali Wójtowi Gminy zarówno Pani Janina Orzeowska, jak i Pan Krzysztof Strzakowski. Marszakowie wykazali si równie du znajomoci realizowanych w gminie projektów. Niestety duy mróz wystraszy naszych goci i planowana wizyta na placu budowy nie dosza do skutku, jednak - co si odwlecze to nie uciecze – kolejne spotkanie zaplanowano latem.

Przeczytaj relacj Urzdu Marszakowskiego: http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3211,w-mrozach-powstaje-nowa-hala-sportowa.html
 
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy