Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Projekt zmiany studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy

29.12.2011

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z pón. zm.) oraz uchway Rady Gminy Mrozy nr XXXIV/228/10 z dnia 23 marca 2010 r. w/s przystpienia do sporzdzenia zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy, zawiadamiam o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy wraz z prognoz oddziaywania na rodowisko, w dniach od 9 do 31 stycznia 2012 r. w godzinach 8:00–16:00 w pokoju nr 16, w siedzibie Urzdu Gminy Mrozy, ul. Mickiewicza 35.
Dyskusja publiczna nad przyjtymi w projekcie zmiany studium rozwizaniami, odbdzie si w dniu 27 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w siedzibie Urzdu Gminy.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej, mog wnie uwagi dotyczce projektu zmiany studium. Uwagi naley skada na pimie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomoci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2012 r.

Zaczniki:

Zmiana Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy - Cz Opisowa

Zmiana Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego

Zmiana Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego - Uwarunkowania

Wójt Gminy Mrozy

Dariusz Jaszczuk
 
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy