Stycze 2021
PnWtrCzPtSbNd
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Z sesji - Obszar Metropolitalny Warszawy bez Gminy Mrozy !

29.09.2006

Zgodnie z planem w dniu 26 wrzenia br. odbya si XLI - ta sesja Rady Gminy. Sesja przebiega zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczcego Rady Pana Sylwestra Ryckiego porzdkiem. Efektem prac Rady jest podjcie uchwa:

  1. Uchwaa Nr XLI/273/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 26 wrzenia 2006r. w sprawie zmian w budecie gminy na rok 2006
  2. Uchwaa Nr XLI/274/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 26 wrzenia 2006r. w sprawie zacignicia kredytu dugo terminowego w 2006r. na sfinansowanie wydatkw gminy.
  3. Uchwaa Nr XLI/275/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 26 wrzenia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomoci gruntowej.
  4. Uchwaa Nr XLI/276/06 Rady Gminy w Mrozach z dnia 26 wrzenia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomoci gruntowej.
  5. Uchwaa Nr XLI/277/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 wrzenia 2006r. w sprawie przynalenoci administracyjnej Gminy Mrozy.
  6. Uchwaa Nr XLI/278/06 Rady Gminy Mrozy z dnia 26 wrzenia 2006r. w sprawie skargi Pana Janusza Wrblewskiego na Wjta Gminy Mrozy.

Z treci uchwa mona zapozna si w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrozy. Porzdek obrad przewidywa zajcie stanowiska przez Rad Gminy w stosunku do wyodrbnienia jednostki organizacyjnej gminy zajmujcej si kultur. Obecnie sprawy z tego zakresu prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach. Radni po analizie problemu stwierdzili, e wskazane jest powoanie jednostki organizacyjnej gminy zajmujcej si kultur, tym bardziej, e zostay stworzone waciwe ku temu warunki lokalowe. Z uwagi jednak na koniec kadencji, podjcie ostatecznej decyzji pozostawiono nowej Radzie. Zobowizano Wjta do zabezpieczenia w projekcie budetu srodkw niezbednych do funkcjonowania jednostki.

Chcielibymy zwrci uwag Szanownych Czytelnikw na uchwa w sprawie przynalenoci administracyjnej Gminy Mrozy. Jako komentarz i materia do Pastwa przemyle zacytujemy uzasadnienie do uchway oraz graficzny zasig opracowywanego projektu obszaru metropolitalnego Warszawy

"Zgodnie z informacj zawart w pimie Nr CM - 0275/21/06 z dnia 5 wrzenia 2006 r. Pana Czesawa Mroczka Posa na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ustaleniu granic obszaru Metropolitalnego Warszawy z wyczeniem czci gmin Powiatu Miskiego w tym Gminy Mrozy uwaamy, e dziaanie takie spowoduje znaczne dysproporcje w rozwoju Gminy w porwnaniu z pozostaymi gminami Powiatu Miskiego wczonymi do obszaru metropolitarnego stolicy. Przyjte rozwizania bd miay znaczcy negatywny wpyw w wielu dziedzinach ycia mieszkacw gminy, tj. komunikacja lokalna, budowa cigw komunikacyjnych, itp.

Niezrozumiaym jest fakt, i obszar aglomeracji warszawskiej zosta tak znacznie ograniczony od strony wschodniej Warszawy mimo, ze ma on charakter sypialniany dla 60% mieszkacw spord pracujcych i dojedajcych do rnych zakadw na terenie Warszawy. Na terenie gminy tworzona jest naturalna baza wypoczynkowa i rekreacyjna dla mieszkacw Warszawy. Masowo wykupywane s posesje na cele bytowo - wypoczynkowe przez mieszkacw Warszawy i okolic.

Z przedstawionej informacji nasuwa si jednoznaczny wniosek, e granice Obszaru Metropolitalnego Warszawy obejmuj gminy i powiaty pooone na zachd i poudnie stolicy, co w naszej ocenie jest bardzo krzywdzce dla obszarw pooonych na wschd i pnoc w stosunku do Warszawy.

Przyjcie takiego rozwizania bez wczeniejszej konsultacji z samorzdem powiatowym oraz Gminy Mrozy jest prb wyrzucenia nas poza obszar intensywnego rozwoju."
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy