Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

XII Sesja Rady Gminy Mrozy

19.01.2012

W dniu 29 grudnia odbya si ostatnia w 2011 roku Sesja Rady Gminy w Mrozach. Radni pod przewodnictwem pana Marka Rudki w penym skadzie uchwalili wiele istotnych spraw dotyczcych gminy Mrozy. Przede wszystkim uchwalono budet na 2012 rok.


Gówne dochody gminy pochodz z subwencji, dotacji, udziaów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak równie podatków i opat lokalnych, których wysoko ustala Rada Gminy. cznie planowane dochody budetu gminy Mrozy na 2012 rok wynosz 31 822 469,36.


Najwiksz grup wydatków stanowi rodki na biece funkcjonowanie gminy. Najwaniejsz z nich s inwestycje i remonty, w ramach których w 2012 roku  przewidziano do realizacji midzy innymi:
1.    Budow hali sportowej przy Zespole Szkó im. Adama Mickiewicza w Mrozach
2.    Budow parku nad wod w Mrozach
3.    Modernizacj przestrzeni publicznej w Maej Wsi
4.    Modernizacj przestrzeni publicznej w Guzewie
5.    Budow dróg i ulic na terenie gminy

cznie wydatki budetu gminy na 2012 rok wynosz 33 304 539,36, a tym wydatki inwestycyjne 12 819 273,79


Na Sesji przyjto równie m. in. Gminny Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii oraz plany pracy poszczególnych Komisji i Rady. Zebrani wysuchali równie informacji Wójta o zrealizowanych w 2011 roku inwestycjach. Zdecydowanie moemy stwierdzi, e by to rok wielu wyzwa, jak i duych sukcesów. W odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania jak zawsze aktywnie dyskutowano o problemach w gminie, m. in. budowie chodnika w Grodzisku, remoncie drogi w Skrudzie czy budowie wiaduktu w Mrozach. Ostatni, XII Sesj Rady Gminy w Mrozach zakoczono pomylnie, po czym, jak co roku, odbyo si spotkanie witeczno – noworoczne, na którym zebrani podzielili si opatkiem.
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy