Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Projekt Uproszczonych Planw Urzdzania lasu na terenie Gminy Mrozy

03.11.2011

Wójt Gminy Mrozy informuj, e na zlecenie Starosty Miskiego zosta opracowany projekt uproszczonego planu urzdzenia lasów pooonych na terenie gminy Mrozy na okres od 01.01.2012 do 31.12.2021 roku przez Agencj ”CEZAR” Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urzdzania Lasu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 wrzenia 1991 roku (Dz. U. 2011r. Nr 12, poz. 59 z pón. zm.) zawiadamia si, e w dniu 31 padziernika 2011 r.  w siedzibie Urzdu Gminy w Mrozach w pokoju nr 16, I pitro na okres 60 dni zostanie wyoony do publicznego wgldu projekt urzdzenia lasów stanowicych wasno osób fizycznych.

W terminie 30 dni od daty wyoenia projektu uproszczonego planu urzdzenia lasu zainteresowani waciciele lasów mog skada zastrzeenia i wnioski w sprawie planu bezporednio w Starostwie Powiatowym w Misku Mazowieckim. Starosta wydaje decyzj w sprawie uznania lub nieuznania zastrzee lub wniosków.

Projekt urzdzenia lasów po zatwierdzeniu bdzie podstaw do naliczenia podatku lenego.

Jednoczenie przypominamy, e wedug ustawy o lasach z dnia 28 wrzenia 1991r.  (Dz. U. 2011r. Nr 12, poz. 59 z pón. zm.):
• las, jest to m.in. grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty rolinnoci len  (uprawami lenymi) – drzewami i krzewami oraz runem lenym – lub przejciowo jej pozbawiony (art. 3);
• plan urzdzania lasu sporzdza si na okres 10 lat.
• przedmiotowy plan zawiera:


a.opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia w tym: zestawienie powierzchni lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz lasów ochronnych oraz zestawienie powierzchni lasów z rolinnoci len (uprawami lenymi) wedug gatunków drzew  w drzewostanie, klas wieku, klas bonitacji drzewostanów oraz funkcji lasów;


b.okrelenie zada, w tym w szczególnoci dotyczcych iloci przewidzianego do pozyskania drewna, okrelonego etatem miszociowym uytków gównych (rbnych i przedrbnych), zalesie i odnowie, pielgnowania i ochrony lasu, w tym równie ochrony przeciwpoarowej, gospodarki owieckiej oraz potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej (art. 18).
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy