Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Uzyskanie dofinansowania - Usuwanie azbestu i wyrobw zawierajcych azbest

29.09.2011

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajcych azbest sfinansowano przez Wojewódzki Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 44.870,53 z

Wójt Gminy Mrozy informuje o zakoczeniu realizacji zadania w caoci sfinansowanego ze rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pod nazw:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierajcych azbest z terenu gminy Mrozy”.

Zadanie to polegao na odbiorze skadowanych przez mieszkaców wyrobów zawierajcych azbest ich transporcie i unieszkodliwieniu, bd na demontau, transporcie i na przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów zawierajcych azbest.

     W okresie od 15 czerwca 2011 roku do 5 wrzenia 2011 roku wzio udzia  55 gospodarstw z których cznie przeznaczono do unieszkodliwienia 7 391 m2 azbestu, co stanowi 118,256 Mg wyrobów zawierajcych azbest przekazanych na skadowisko. Koszt caoci zadania tj. 44.870,53 PLN zosta sfinansowany poprzez dotacj z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


     Zadanie dotyczce usuwania wyrobów zawierajcych azbest stanowi realizacj „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przyjtego uchwa Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku. Gównym celem tego programu jest likwidacja azbestu i wyrobów zawierajcych azbest z obiektów pooonych na terenie gminy. Cel ten zostanie osignity poprzez sukcesywne odbieranie wyrobów zawierajcych azbest. Realizacja zadania w 2011 roku przyczynia si do czciowej likwidacji róde oddziaywania emisji wókien azbestowych na rodowisko i zdrowie czowieka. Sukcesywna realizacja tego zadania poprawi atrakcyjno obszaru gminy i warunki ycia mieszkaców, a take wpynie na popraw stanu rodowiska naturalnego.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Mrozy
Warto zadania: 44.870,53 PLN
Udzia dotacji z WFOIGW: 44.870,53 PLN
Okres realizacji: 15.06.2011 - 05.09.2011
 
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy