Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

V ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

04.04.2011

W dniu 25 marca 2011 r. w sali narad Urzdu Gminy odbya si V zwyczajna Sesja Rady Gminy Mrozy. Przewodniczcy Rady, p. Marek Rudka, przed rozpoczciem realizacji porzdku obrad poprosi o minut ciszy upamitniajc p. Henryka Abramowskiego, sotysa wsi Kruki, zmarego tragicznie w lutym br.


Nastpnie Przewodniczcy Rady wsplnie z Wjtem Gminy Mrozy, p. Dariuszem Jaszczukiem podzikowali p. Teresie Starosta za darowizn w postaci dziaki pod budow zbiornika rekreacyjnego, ktry stanowi bdzie najwaniejszy element powstajcego parku w Mrozach. Przekazana przez p. Starost darowizna o tak znacznej wartoci stanowi wspania kontynuacj wieloletnich bezinteresownych dziaa p. Piotra Starosty na rzecz poprawy ycia mieszkacw Mrozw.


Zgodnie z porzdkiem obrad, na Sesji omwiono sprawy zwizane z bezpieczestwem publicznym i przeciwpoarowym w gminie z udziaem Komendanta Komisariatu Policji w Mrozach, p. Leszka Murawskiego i jego Zastpcy, p. Tomasza Pluchrata Informacj o funkcjonowaniu Zakadu Gospodarki Komunalnej przedstawi Dyrektor jednostki, p. Stanisaw Konopka. Wjt Dariusz Jaszczuk poinformowa zebranych o dziaalnoci stray poarnych oraz planach w zakresie budowy i remontu drg gminnych.Ponadto Rada Gminy podja uchway w nastpujcych sprawach:

- zacignicia w 2011 roku poyczki dugoterminowej w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej na modernizacj kotowni Zespou Szk w Jeruzalu,
- zmian w budecie Gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2016,
- wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego w 2012 roku,
- przyjcia stanowiska odnonie wczenia do "Projektu programu budowy drg krajowych na lata 2011-2015" budowy autostrady na odcinku Warszawa - Kukuryki,
- wyraenia zgody na realizacj projektw systemowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki. Priorytet VII Promocja Integracji Spoecznej,
- nadania nazwy ulicy w Mrozach.copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy