Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010

17.08.2010

Powszechny spis rolny to jedyne badanie, ktre dostarcza szczegowych informacji o rolnictwie dla przekrojw terytorialnych mniejszych ni wojewdztwo, np. powiatw i gmin.

Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie caego kraju w dniach 1 wrzenia ? 31 padziernika 2010 r., wedug stanu na dzie 30 czerwca 2010 r.

Poprzedzony jest obchodem przedspisowym, ktry rozpocz si 9 sierpnia i potrwa do 23 sierpnia. Pozwoli on na okrelenie rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych w gminach. W trakcie obchodu rachmistrze spisowi zweryfikuj istnienie gospodarstwa rolnego i sprawdz jego lokalizacj. Przeka rwnie ulotki informacyjne o spisie i wrcz list Prezesa GUS zapraszajcy do udziau w badaniu.

Powszechny Spis Rolny 2002 przeprowadzony by przy uyciu formularzy papierowych. Spis rolny realizowany w biecym roku bdzie przeprowadzony wycznie przy uyciu formularzy elektronicznych.

METODY I TERMINY SPISU PSR 2010:

 • Od 1 wrzenia do 17 padziernika br. ? samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl bdzie udostpniony formularz elektroniczny. Od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane mona wprowadza i uzupenia przez 14 dni. Przed rozpoczciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla kadego gospodarstwa rolnego zostan ju czciowo wypenione dostpnymi danymi pochodzcymi ze rde administracyjnych. Brakujce dane naley uzupeni, a jeli pojawi si nieaktualne informacje ? skorygowa je. Szczegowa instrukcja wypeniania formularza dostpna bdzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl.
 • Dla gospodarstw, ktre nie maj dostpu do Internetu bdzie moliwo samodzielnego spisania si metod off-line. Polega ona na wypenianiu ?czystych? formularzy elektronicznych, ktre nie zawieraj adnych danych. Formularze bdzie mona pobra na nonikach elektronicznych w Urzdzie Gminy i Urzdzie Statystycznym w Warszawie.
 • Od 8 wrzenia do 31 padziernika br. ankieterzy statystyczni bd realizowa wywiady telefoniczne. Skontaktuj si z tymi uytkownikami gospodarstw rolnych, ktrzy nie dokonaj spisu przez Internet. Ankieterzy s pracownikami urzdu statystycznego i dzwonic do respondentw bd zobowizani poda swoje dane identyfikacyjne. Tosamo ankieterw mona w kadej chwili sprawdzi w Urzdzie Statystycznym w Warszawie.
 • Od 8 wrzenia do 31 padziernika br. Uytkownicy gospodarstw rolnych, ktrzy wczeniej nie dokonali samospisu lub nie zostali spisani w trakcie wywiadu telefonicznego, zostan odwiedzeni przez rachmistrzw spisowych. Rachmistrz spisowy ma obowizek nosi w widocznym miejscu identyfikator ze zdjciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczci urzdu statystycznego, piecztk imienn i podpisem dyrektora urzdu. Rachmistrz jest osob przeszkolon w zakresie przeprowadzenia spisu i jednoczenie zoy na pimie przyrzeczenie bezwzgldnego przestrzegania tajemnicy statystycznej. Rachmistrz przeprowadzajc wywiad bdzie wprowadza informacje do przenonego urzdzenia elektronicznego typu hand-held. Zebrane dane bd automatycznie kodowane i przesyane na serwer znajdujcy si w siedzibie Gwnego Urzdu Statystycznego.

Podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje bd dotyczyy m.in.:

 • stanu na 30 czerwca 2010 r. - dziaalnoci rolniczej,
  - uytkowania gruntw,
  - powierzchni zasieww,
  - pogowia zwierzt gospodarskich,
  - cignikw, maszyn i urzdze rolniczych;
 • 12 miesicy poprzedzajcych dzie 30 czerwca br.
  - struktury dochodw gospodarstwa domowego,
  - prowadzenia dziaalnoci innej ni rolnicza bezporednio zwizanej z gospodarstwem rolnym,
  - aktywnoci ekonomicznej,
  - zuycia nawozw mineralnych, wapniowych.

Zgodnie z ustaw o PSR 2010 r. uytkownicy gospodarstw rolnych bd zobowizani do udzielania odpowiedzi:
- cisych,
- wyczerpujcych,
- zgodnych z prawd.

Podstawa prawna:

 • Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008r. oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.).
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, z dnia 10 sierpnia 2009 r., poz. 1040).

Wszystkie dane zbierane podczas spisu objte bd tajemnic statystyczn - bd poufne i poddane szczeglnej ochronie. Wyniki spisu zostan opracowane w taki sposb, aby nie bya moliwa w sposb bezporedni i poredni identyfikacja poszczeglnych osb i gospodarstw rolnych.

Od 1 wrzenia zostanie uruchomiona Infolinia dotyczca PSR 2010. Dzwonic z telefonw stacjonarnych naley wybra numer 800 800 800 (poczenie bezpatne), natomiast dzwonic z telefonw komrkowych naley wybra numer (022) 44 44 777 (poczenie patne zgodnie z cennikiem operatora).

Wicej informacji o PSR 2010 znale mona na stronach internetowych: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy