Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zmiany w ustawie o wiadczeniach rodzinnych.

05.08.2009

Orodek Pomocy Spoecznej w Mrozach informuje, e w przepisach o wiadczeniach rodzinnych wprowadzone zostay nastpujce zmiany:

  • Poczwszy od 1 listopada 2009 r., okres zasikowy, na ktry ustala si prawo do zasiku rodzinnego trwa bdzie od 1 listopada do 31 padziernika nastpnego roku kalendarzowego, natomiast wnioski o ustalenie prawa do zasiku rodzinnego oraz dodatkw do zasiku rodzinnego na nowy okres zasikowy przyjmowane bd od 1 wrzenia 2009 r. W przypadku zatem, gdy osoba ubiegajca si o wiadczenia rodzinne na nowy okres zasikowy zoy wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzenia, ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych oraz wypata wiadcze przysugujcych za miesic listopad nastpi do dnia 30 listopada, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami zoony zostanie w okresie od 1 padziernika do 30 listopada ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych za miesic listopad nastpi do 31 grudnia.

    Przypominamy, e niezalenie od powyszych terminw, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do wiadcze rodzinnych mona skada na przestrzeni caego okresu zasikowego, a prawo do wiadcze ustala si poczwszy od miesica, w ktrym wpyn wniosek z prawidowo wypenionymi dokumentami, do koca okresu zasikowego. Jednoczenie informujemy, e w wyniku zmian wprowadzonych ustaw z dnia 17 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych, biecy okres zasikowy (2008/2009), ktry rozpocz si 1 wrzenia 2008 r., zosta przeduony do 31 padziernika 2009 r., co oznacza, e decyzje przyznajce prawo do wiadcze rodzinnych wydane przed 1 stycznia 2009 r., na okres do 31 sierpnia 2009 r., zostan przeduone do 31.10.2009 r. (na mocy ustawy zmiana decyzji w sprawie wyduenia okresu zasikowego nastpuje z urzdu i nie wymaga zgody strony).

  • Od 1 listopada 2009 r., jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia si dziecka, tak zwane "becikowe", jak rwnie dodatek do zasiku rodzinnego z tytuu urodzenia dziecka przysugiwa bdzie, jeeli kobieta pozostawaa pod opiek medyczn nie pniej ni od 10 tygodnia ciy do porodu, co bdzie naleao potwierdzi odpowiednim zawiadczeniem lekarskim.

    Zatem po 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu si o ww. wiadczenia, wymagane bdzie przedoenie zawiadczenia lekarskiego potwierdzajcego fakt pozostawania matki dziecka pod opiek medyczn we wskazanym powyej okresie. Z przepisw o wiadczeniach rodzinnych wynika, e minister waciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem waciwym do spraw zabezpieczenia spoecznego, okreli, w drodze rozporzdzenia, form opieki medycznej oraz wzr wymaganego zawiadczenia, dlatego te w tym zakresie peniejszych informacji udzielimy w pniejszym terminie.

Podkrelamy, e wymg ten nie dotyczy osb, ktre zo wnioski o ustalenie prawa do wiadcze zwizanych z urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 padziernika 2008 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy -Kodeks pracy oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654)


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy