Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Inowacyjna oferta kasztacenia LO w Mrozach

15.12.2008

Liceum Oglnoksztacce im. Adama Mickiewicza w Mrozach od 74 lat ksztaci pokolenia modych, twrczych i ambitnych ludzi.

W ostatnich latach w ramach wsppracy z Zarzdem OSP w Mrozach powstaa Modzieowa Druyna Poarnicza, ktra dziaa jednoczenie przy LO i OSP w Mrozach. W okresie wakacyjnym czonkowie MPD wyjedaj na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe, uczestnicz w kursach czonkw MDP i dowdcw druyn. Przez dwa lata przeszkolono 70-ciu modych ludzi, ktrzy zostali "zaszczepieni" ide niesienia pomocy oraz ratowania ycia ludzkiego i mienia.

Dostrzegajc zainteresowanie modych ludzi problemami bezpieczestwa, grupa ludzi bezporednio zwizana ze szko od kilku miesicy pracowaa nad programem wdraajcym w LO w Mrozach innowacj pedagogiczn Bezpieczestwo publiczne. Ma ona na celu przygotowanie wiadomego obywatela - lidera inicjatyw spoecznych, zapoznanie uczniw z funkcjonowaniem instytucji pastwowych, samorzdowych i spoecznych, a take organizacj bezpieczestwa ycia, zdrowia i mienia ludnoci. Mamy nadziej, e prowadzone dodatkowe zajcia uatwi uczniom tej klasy podjcie jednoznacznej decyzji co do kierunku dalszej drogi yciowej, poprzez umoliwienie zapoznania si ze specyfik pracy w subach i instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczestwo obywateli.

Wspczesna szkoa musi i z duchem czasu, na bieco ledzi zmiany na lokalnym i ponadlokalnym rynku pracy. Z danych statystycznych wynika, e suby mundurowe zgaszaj zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych do suby modych ludzi.

Klasa zostaa objta patronatem: Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Pastwowej Stray Poarnej w Misku Mazowieckim. Funkcjonowanie klasy ponadto wspiera bd: Zarzd Oddziau Wojewdzkiego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP wojewdztwa mazowieckiego z siedzib w Warszawie i ochotnicze strae poarne z terenu gminy Mrozy.

Nie bez znaczenia jest fakt podpisania porozumienia z Centraln Szko Pastwowej Stray Poarnej w Czstochowie. Dziki wsppracy z t szko, przy wykorzystaniu jej bazy technicznej organizowane bd obozy szkoleniowe, wiczenia i zajcia. Przedmiot bezpieczestwo publiczne realizowany zgodnie z zaoeniami programowymi obejmie nastpujce moduy: ochrona przeciwpoarowa, ratownictwo medyczne, techniki samoobrony, strzelectwo sportowe, terenoznawstwo, pywanie, wybrane zagadnienia z psychologii, bezpieczestwo i porzdek publiczny. Zajcia oglnoksztacce realizowane bd w cigu czterech dni nauki, natomiast dodatkowe, wynikajce z innowacji realizowane bd w pitym dniu nauki przy wsparciu partnerw w ramach zawartych porozumie. Ponadto po pierwszej i drugiej klasie uczniowie uczestniczy bd w obowizkowych obozach wypoczynkowo-szkoleniowych. Klasa z innowacj bdzie klas umundurowan. W najbliszym czasie bdziemy mogli zaprezentowa wzr munduru ucznia.

Absolwent tej klasy staje si kandydatem na wysze uczelnie ksztacce dla potrzeb: ochrony przeciwpoarowej, policji, si zbrojnych,ochrony mienia oraz uczelnie politechniczne; bdzie posiada znajomo zasad przepisw prawa, zna zadania instytucji pastwowych, samorzdowych i spoecznych, a ponadto ukoczy kurs pierwszej pomocy kwalifikowanej, co pozwoli mu uzyska tytu ratownika, kurs walki wrcz.

Ju dzi moemy zaoferowa 30 miejsc dla absolwentw gimnazjw.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy