Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Mazowsze: Pierwszy portal z kompleksow informacj przestrzenn!

08.09.2008

Dobra informacja dla inwestorw, deweloperw, architektw, ale take osb mylcych o kupnie wasnej dziaki lub innej nieruchomoci. Na Mazowszu powstaje Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatw (MSIP_GPW).

Za jego spraw w jednym miejscu zgromadzone zostan dane, ktrych do tej pory zainteresowani musieli szuka w kilku instytucjach. S to m.in. plany zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia czy ewidencji gruntw i budynkw, a take plany sieci ulic, informacje o szkoach, szpitalach oraz przedszkolach.

3 wrzenia w Warszawie odbyo si Seminarium podsumowujce projekt "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatw wspdziaajcych w ramach wojewdztwa" (MSIP-GPW). Wanie zakoczona zostaa jego pierwsza - pilotaowa cz, ktr dla samorzdw wojewdztwa mazowieckiego informatycznie opracowaa i wdroya Spka Sygnity SA. Pilota pozwoli sprawnie i efektywnie zrealizowa dwa due projekty, ktre bd realizowane dziki wsparciu unijnemu. Oba znalazy si na licie projektw kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego.

W realizacj pilotau zaangaowane s samorzdy z Mazowsza, na czele z liderem projektu - Samorzdem Wojewdztwa Mazowieckiego, ktremu partneruj: Powiat Miski, Powiat Pocki, Powiat Radomski, Miasto Mawa, Miasto Ostroka oraz Gmina Mrozy i Gmina Jedlisk. Portal www.wrotamazowsza.pl zawierajcy dane z tych siedmiu samorzdw zacznie funkcjonowa od 16 wrzenia.

Docelowo projekt obejmie cae wojewdztwo.
- Obserwujemy due zainteresowanie projektem ze strony samorzdw lokalnych, co jest najlepszym dowodem, e samorzdowcy doskonale wiedz, jak due znaczenie maj innowacyjne rozwizania - take na poziomie samorzdw lokalnych. Ju teraz swj udzia w projekcie zgosio a 279 gmin i 39 powiatw z Mazowsza - podkrela Marszaek Wojewdztwa Mazowieckiego - Adam Struzik.

Projekt znalaz si na licie projektw kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM). Jego orientacyjna warto wyniesie 180 mln z.
- Ju wkrtce dziki wdroeniu MSIP-GPW poprzez jeden portal mona bdzie uzyska dostp do szczegowych baz danych o Mazowszu. Dostpne dane charakteryzuj si wiksz spjnoci informacji i znacznym stopniem harmonizacji, dziki czemu mog by jeszcze lepiej wykorzystane zarwno przez obywateli, jak i przedsibiorcw - podkrela Geodeta Wojewdztwa Krzysztof Mczewski, Dyrektor Biura Geodety Wojewdztwa Mazowieckiego.

Dane zgromadzone przez MSIP-GPW bd stanowi ogromn pomoc dla obywateli, zarwno w ich yciu prywatnym, jak i zawodowym. Nie wychodzc z domu bdzie mona przez Internet skontaktowa si z urzdem, uzyska informacje o planie zagospodarowania przestrzennego, o lokalizacji obiektw edukacyjnych czy obiektw ochrony zdrowia.
- Dziki znakomitej wsppracy z Urzdem Marszakowskim projekt zakoczylimy w rekordowym terminie, w p roku. W tym czasie nie tylko wdroylimy przygotowane przez nas aplikacje, ale take przeszkolilimy ponad p tysica osb. Warto podkreli, e osoby skadajce wnioski przez portal bd mogy potem sprawdzi take, na jakim etapie jest jego realizacja - dodaje Ewa Jagieo, Zastpca Dyrektora Generalnego Sektora Publicznego Sygnity SA.

MSIP-GPW jest bardzo przydatny w codziennej pracy deweloperw, zarzdcw nieruchomoci, planistw, architektw i geodetw. Moe z czasem sta si istotnym rdem informacji dla przedsibiorcw krajowych i zagranicznych, poszukujcych danych dotyczcych planu zagospodarowania przestrzennego okrelonego terenu, informacji o sieci uzbrojenia czy ewidencji gruntw i budynkw, a take planw sieci ulic. Rwnie urzdnicy uzyskali szybszy dostp do wikszej iloci danych.

Jednak system MSIP-GPW to nie tylko portal z kompleksow informacj przestrzenn. To take rozwj e-administracji na Mazowszu. Rwnie ten projekt znalaz si na licie projektw kluczowych RPO WM. Jego orientacyjny koszt wyniesie 60 mln z.

Podstawowym celem w tym wypadku jest pomoc samorzdom lokalnym w tworzeniu sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Za spraw wojewdzkiego projektu - wszystkie e-urzdy na Mazowszu bd funkcjonowa w oparciu o ujednolicone zasady, co uatwi korzystanie z tych funkcji interesantom.

Pilotaowy system MSIP-GPW zawiera rozwizania dla wszystkich poziomw samorzdw wojewdztwa mazowieckiego. W ramach projektu powsta elektroniczny system obsugi obywateli (EOO), ktry usprawnia kontakty: urzd - obywatel oraz urzd - przedsibiorca. System elektronicznego obiegu dokumentw wraz z podpisem elektronicznym usprawnia rejestracj korespondencji, ewidencj spraw i kontrol terminowoci ich zaatwiania, przepyw informacji pomidzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej rnych szczebli.

Podstawowym zadaniem wdroonego systemu jest wspieranie dziaalnoci samorzdowych jednostek organizacyjnych w ich pracy. W efekcie pomylnej realizacji projektu powstaa infrastruktura umoliwiajca wzajemn wymian danych pomidzy poszczeglnymi poziomami administracji publicznej i wsppracujcych z ni jednostek organizacyjnych. W wojewdztwie mazowieckim powstay cyfrowe bazy danych dotyczce m.in. rodowiska, rolnictwa, infrastruktury, podmiotw gospodarczych, ludnoci, szkolnictwa, infrastruktury sportowej, dziedzictwa kulturowego, turystyki, a take zdrowia i bezpieczestwa. Powiaty i gminy biorce udzia w projekcie uzyskay dostp do wsplnej Bazy Danych Topograficznych. Z postaci analogowej do postaci cyfrowej zostay przetworzone mapy zasadnicze oraz uzupenione bazy danych Ewidencji Gruntw i Budynkw prowadzonych przez organy suby geodezyjnej i kartograficznej w powiatach biorcych udzia w projekcie.

Projekt "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatw wspdziaajcych w ramach wojewdztwa", by wspfinansowany z Unii Europejskiej ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Priorytet 1 ZPORR - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sucej wzmacnianiu konkurencyjnoci regionw, dziaanie 1.5 ZPORR - Infrastruktura spoeczestwa informacyjnego.

Marta Milewska
Rzecznik Prasowy Urzdu Marszakowskiego
Wojewdztwa Mazowieckiegocopyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy