Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Stranowisko w sprawie wyboru wariantu przebiegu autostrady A2

08.09.2008

w zwizku z trwajcymi pracami planistycznymi nad ustaleniem przebiegu autostrady A2 wadze gminy Mrozy zostay poproszone o przedstawienie swojej opinii w sprawie zaproponowanych wariantw budowy autostrady. Wadze gminy Mrozy sporzdzajc opini w sprawie lokalizacji autostrady kieroway si w rwnej mierze aspektami przyrodniczymi, spoecznymi i gospodarczymi

Gmina Mrozy pozytywnie zaopiniowaa Wariant 2 przebiegu autostrady jako najbardziej korzystny ze wzgldu na ochron obszarw cennych przyrodniczo i kulturowo, w tym obszarw NATURA 2000 oraz jako wariant najmniej kolidujcy z rozwijajc si zabudow mieszkaniow na terenie gminy Mrozy. Ponadto gmina Mrozy zoya wniosek o poprowadzenie drogi rwnolegej do autostrady, czcej bezporednio wze w Ryczoku z drog powiatow nr 2231W relacji Latowicz - Kauszyn, na odcinku Mrozy-Kauszyn, umoliwiajcej ominicie Kauszyna i stwarzajcej dogodne poczenie komunikacyjne dla pojazdw poruszajcych od strony Latowicza, Seroczyna, Stoczka ukowskiego.

Wariant 1 przebiegu autostrady zosta zaopiniowany negatywnie, gdy wedug tego wariantu autostrada przecina gmin Mrozy biegnc po jednym z jej najatrakcyjniejszych i najbardziej wartociowych obszarw, jakim jest miejscowo Gjszcz. Przecinajc wie w samym jej centrum niszczy rozwijajc si tkank osadnicz oraz ustanawia barier na wanym cigu ekologicznym biegncych od uroczyska Gjszcz (w tym rezerwatu przyrody "Przeom Witwki") przez stawy, uroczysko Pagrki do uroczyska Bernatowizna (w tym rezerwatu przyrody "Rudka Sanatoryjna"). Przebieg autostrady zgodnie z tym wariantem moe spowodowa powstanie licznych konfliktw spoecznych. W przypadku jednak koniecznoci poprowadzenia autostrady A2 zgodnie z tym wariantem, gmina Mrozy wnioskuje o zmian jej przebiegu w granicach wsi Gjszcz, wycofujc lini autostrady poza centrum tej miejscowoci.

Przedstawiony wariant 3, biegncy przez poudniowe tereny gminy Mrozy, zosta odrzucony. Pomimo, e wariant ten pozwala na wyeliminowanie kolizji z obszarami NATURA 2000, to jednak przebiega w granicach gminy Mrozy przez tereny intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i letniskowego oraz tereny duych gospodarstw rolnych. Okolice Jeruzala i ukwca ze wzgldu na malowniczo urozmaiconego krajobrazu oraz zachowane zabytki przycigaj w ostatnich latach nowych mieszkacw z terenu miast. Wyznaczona trasa autostrady wedug tego wariantu przebiega przez dziaki, na ktrych wci powstaj nowe budynki. Ponadto autostrada przebiega przez rodek kilku duych gospodarstw rolnych i zgodnie z tym przebiegiem moe uniemoliwi rolnikom dojechanie do swoich pl. W zwizku z tym wariant ten jest nie do przyjcia.


Wjt Gminy Mrozy Dariusz Jaszczuk
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy