Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

"Dni Mrozw" i "100 km na 100 lat kolejki konnej"

03.06.2008

W dniach 14 - 15 czerwca zapraszamy wszystkich chtnych do udziau w obchodach "Dni Mrozw" oraz zabawy w trakcie "Rodzinnego Pikniku Rowerowego"MAPA RAJDU - TRASA 70 km
Rowerowy bieg na orientacj
 1. ORGANIZATOR
  Stowarzyszenie Przyjaci Mrozw wraz z Wjtem Gminy Mrozy przy wsppracy Starostwa Powiatowego w Misku Maz. i Centrum Kultury w Mrozach

 2. TERMIN i MIEJSCE
  - 14 czerwca 2008 (sobota)
  - BAZA - start/meta Stadion Sportowy w Mrozach

 3. ZGOSZENIA
  w dniu zawodw w godz. 9.00 - 10.40 w Bazie

 4. KLASYFIKACJA - KATEGORIE
  O klasyfikacji na mecie decyduje ilo odnalezionych i potwierdzonych prawidowo w limicie czasu Punktw Kontroli (PK) (limit czasu zostanie podany przed startem) - uzyskany czas

  * aby zosta sklasyfikowanym wystarczy zaliczy choby jeden PK ( byle w limicie czasu)
  * UWAGA* przekroczenie limitu czasu (cho_by o sekund_ !!) skutkuje NIESKLASYFIKOWANIEM uczestnika > tzw NKL

  Ostateczne kategorie w jakich rozegrany zostanie bieg podane zostan bezporednio przed startem, a niektre wrcz w trakcie rozdania nagrd !! wszystko zalee bdzie od hojnoci dobrodziejw i WASZEJ/naszej inwencji Na dzi (23.05.2008) s to:
  - mczyni do lat 35 (wg ustnego owiadczenia) M-35
  - panowie powyej 35 lat M35+
  - panie
  - panowie 90+ (chodzi o .. kilogramy)
  - teamy 2-3 osobowe
  - najwikszy pechowiec wrd NIE sklasyfikowanych (wybr nastpi drog tajnego gosowania organizatorw, po wysuchaniu mrocych - zapewne - krew w yach opowieci uczestnikw co to si na trasie zdarzyo)

 5. PLAN ZAWODW
  9.00 - otwarcie BAZY, rejestracja
  10.45 - odprawa zawodnikw
  11.00 - START
  17.30 DEAD LINE - zamknicie trasy (mo_na i TRZEBA dotrze_ wczeniej)
  18.00- zakoczenie i podsumowanie W CZASIE OGNISKA
  TRASA - ok 35km ( A NAWET 50 KM)

  * organizatorzy s otwarci na wszelkie propozycje ze strony uczestnikw i kibicw dotyczce uwietnienia imprezy, a szczeglnie jej etapu kocowego. Ze swej strony i "pki co" proponuj:
  - losowanie (!)co cenniejszych nagrd dla tych co przybd w limicie czasu ( i jednego pechowca..)
  - puchary, dyplomy i skromne nagrody dla zwycizcw
  - QUIZ - na pewno warto miej oczy i uszy szeroko otwarte na trasie, przed i po..

 6. NAGRODY:
  Nagrody za zajte miejsca bd miay charakter symboliczny - Puchary

  Wikszo nagrd zostanie ROZLOSOWANA wrd uczestnikw
 7. POSTANOWIENIA KOCOWE
  Uczestnicy zobowizani s do:
  - przestrzegania przepisw ruchu drogowego - biegi odbywaj si przy otwartym ruchu drogowym!
  - sprawdzenia stanu technicznego swojego roweru pod wzgldem bezpieczestwa
  - GPS itp zostawiamy w domu (kompas zreszt RACZEJ te, chyba e kto lubi, to niech wemie)
  - bezzwocznego powiadomienia organizatora w przypadku rezygnacji z dotarcia do bazy tel. 0602578332 lub 0505082787

  Impreza odbdzie si bez wzgldu na pogod. Zawodnicy podczas zgaszania w biurze zawodw zobowizani s do posiadania dokumentu potwierdzajcego tosamo oraz do wypenienia owiadczenia o odpowiedzialnoci , o stanie zdrowia i wiadomoci , e bior udzia w rajdzie na wasn odpowiedzialno. Osoby poniej 18 roku ycia bior udzia w imprezie za zgod rodzicw lub opiekunw. Za szkody wynike wobec uczestnikw jak i osb trzecich organizatorzy nie odpowiadaj. Zawodnicy maj obowizek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach. Nieznajomo niniejszego regulaminu nie bdzie uznawana przez organizatora za wytumaczenie. W sprawach spornych racj ma Organizator
Regulamin "Rajdu Szlakiem tramwaju konnego"

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaci Mrozw, Wjt Gminy Mrozy

Forma: Przejazd rowerem po wyznaczonej trasie w w dniu 15 czerwca 2008. Rajd jest imprez w ramach Dni Mrozw 2008.

Cele:
 1. popularyzacja turystyki rowerowej oraz zdrowego i aktywnego spdzania czasu wolnego,
 2. promowanie walorw turystycznych i przyrodniczych Gminy Mrozy (Mazowsza)
Kategorie wiekowe i trasy:
Trasy poprowadzone s pagrkowatymi, gwnie lenymi ciekami. Tzw. "trasa maa" l iczy oko_o 15 km. "Trasa dua" liczy okoo 70 km .Mapy tras s zamieszczone na plakatach. Nie ma podziau na kategorie wiekowe.

Program:br>
 1. 09:00 rejestracja ( koszulki uczestnictwa)
 2. 10:30 start na " tras du"
 3. 13:30 start na " tras ma"
 4. 16:00 (okoo) powitanie uczestnikw , prezentacja "rowerowego programu dla Mrozw"
 5. 17:00 zakoczenie rajdu
Zg_oszenia:
Zgoszenie do rajdu mona dokona najpniej na 15 min przed startem danej trasy.

Zasady przebiegu rajdu:
 1. Przejazd uczestnikw rajdu odbywa si przy normalnych warunkach ruchu ulicznego (trasy nie s zamknite dla ruchu).Uczestnicy s zobowizani porusza si po trasie rajdu zgodnie z wskazaniami organizatorw. Na "trasie maej" w zorganizowanych przez organizatora grupach.
 2. W trakcie rajdu uczestnicy nie mog skraca ani zmienia wyznaczonej przez organizatora trasy .
 3. Podczas trwania wycigu uczestnik nie moe uywa wulgarnych sw, zachowywa si w sposb nie sportowy , nie przestrzega regulaminu jak rwnie okazywa brak szacunku dla organizatorw i innych uczestnikw wycigu.
 4. Uczestnik musi przestrzega zasad dobrego wychowania podczas trwania caego rajdu oraz nie utrudnia innym uczestnikom jazdy
 5. Uczestnicy powinni szanowa ziele i jecha tylko po oficjalnie wytyczonej trasie .
 6. Uczestnik musi unika zanieczyszczania terenu i pozostawiania mieci na trasie rajdu.
Postanowienia kocowe:
Impreza odbdzie si bez wzgldu na pogod. Zawodnicy podczas zgaszania w biurze zawodw zobowizani s do posiadania dokumentu potwierdzajcego to_samo oraz do wypenienia owiadczenia o odpowiedzialnoci , o stanie zdrowia i wiadomoci , e bior udzia w rajdzie na wasn odpowiedzialno. Osoby poniej 18 roku ycia bior udzia w imprezie za zgod rodzicw lub opiekunw. Za szkody wynike wobec uczestnikw jak i osb trzecich organizatorzy nie odpowiadaj. Zawodnicy maj obowizek startu w kaskach sztywnych i na sprawnych rowerach. Nieznajomo niniejszego regulaminu nie bdzie uznawana przez organizatora za wytumaczenie.


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy