Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Nieodpatna pomoc prawna

04.01.2016

Od 2016 r. rozpocz funkcjonowanie system nieodpatnej pomocy prawnej bdcej rezultatem wejcia w ycie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

W powiecie miskim, w porozumieniu z miastami i gminami, utworzono 6 punktw nieodpatnej pomocy prawnej.

Wykaz tych punktw oraz harmonogram ich pracy w zaczeniu do informacji.

W gminie Mrozy punkt nieodpatnej pomocy prawnej zosta zlokalizowany w Urzdzie Miasta i Gminy Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 35. Pomoc udzielana bdzie we wtorek, czwartek, pitek w godz.: 12.00 - 16.00.

Uprawnieni mieszkacy powiatu mog korzysta z porad prawnych we wszystkich dziaajcych na terenie powiatu punktach.

Nieodpatnej pomocy prawnej bd udziela osobicie adwokaci i radcowie prawni, z ktrymi powiat zawar umowy o wiadczenie usug prawnych.

Uprawnionymi do uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej s:

 • modzie do 26 roku ycia
 • osoby powyej 65 roku ycia
 • osoby, ktrym przyznano wiadczenie z pomocy spoecznej
 • osoby posiadajce wan Kart Duej Rodziny
 • kombatanci
 • weterani
 • osoby znajdujce si w trudnej sytuacji zagroenia lub ktre poniosy szkody w wyniku klski ywioowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Osoby uprawnione powinny udokumentowa swoje uprawnienie do nieodpatnej pomocy prawnej przedkadajc adwokatowi lub radcy prawnemu :
 • decyzj o przyznaniu wiadczenia z pomocy spoecznej lub zawiadczenia o udzieleniu wiadczenia, o ktrym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy o pomocy spoecznej
 • Kart Duej Rodziny
 • zawiadczenie, o ktrym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektrych osobach bdcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • legitymacj weterana
 • dokument stwierdzajcy tosamo
 • pisemne owiadczenie w przypadku osoby wymagajcej niezwocznego uzyskania nieodpatnej pomocy prawnej w sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

Zakres nieodpatnej pomocy prawnej :
 • sprawy administracyjne
 • sprawy rodzinne
 • sprawy cywilne
 • sprawy karne
 • z zakresu prawa pracy i ubezpiecze spoecznych
 • z zakresu prawa podatkowego
 • zwizane z przygotowaniem do rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej

Nieodpatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 • podatkowych zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej
 • spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego
 • spraw zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, z wyjtkiem rozpoczcia tej dziaalnoc

Pomoc prawna udzielana przez adwokata lub radc prawnego bdzie polegaa na :
 • poinformowaniu o obowizujcym stanie prawnym, o przysugujcych osobie uprawnieniach , a take obowizkach
 • wskazaniu sposobu rozwizania problemu prawnego
 • udzieleniu pomocy w sporzdzeniu projektu pisma w sprawie, z wyjtkiem pism procesowych w toczcym si postepowaniu sdowym lub sdowo-administracyjnych
 • sporzdzeniu projektu pisma o zwolnienie z kosztw sdowych, o ustanowienie penomocnika z urzdu w postepowaniu sdowym, o ustanowienie adwokata radcy prawnego , doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sdowo - administracyjnym.

Zacznik: Harmonogram otwarcia punktw nieodpatnej pomocy prawnej


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy