Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skadowisko w Mrozach

18.12.2015

W zwizku z prowadzonymi przez Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego konsultacjami spoecznymi dotyczcymi projektu aktualizacji Wojewdzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016-2021 z uwzgldnieniem lat 2022-2027 i podan informacj, e na wniosek przedsibiorstwa PRO EKO NATURA DWA Sp. z o.o. w tym dokumencie zawarto zapis dot. planowanej lokalizacji skadowiska odpadw komunalnych na terenie Gminy Mrozy, informuj, e bdziemy systematycznie umieszczali komunikaty dotyczce podejmowanych dziaa w zakresie wykrelenia wyej wymienionego zapisu z projekt planu.

Ze wzgldu na to, e informacja budzi wiele emocji wrd nas wszystkich, pomimo biecego umieszczania wyjanie na stronie internetowej www.mrozy.pl oraz gminnym profilu na Facebooku, zapraszam wszystkich zainteresowanych, chccych zapozna si szczegowo z zaistniaym problemem na spotkanie informacyjne, ktre odbdzie si w poniedziaek 21 grudnia b.r. o godzinie 19.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach.

Ju teraz chc Pastwa poinformowa, e zgodnie z aktualnym stanem prawnym powstanie skadowiska oraz instalacji RIPOK na terenie Gminy Mrozy jest niemoliwe.

Nasze dziaania, majce na celu wykrelenie z projektu Wojewdzkiego Planu Gospodarki Odpadami niekorzystnych dla nas zapisw, zostay ju podjte. Midzy innymi zostao zajte stanowisko przez wszystkich wjtw i burmistrzw z terenu powiatu miskiego oraz Starost Miskiego w przedmiotowej kwestii. Z tym stanowiskiem mona zapozna si na naszych stronach internetowych. W dniu wczorajszym odbyem rwnie spotkanie z Dyrektorem Departamentu rodowiska, w trakcie ktrego zostao wyjanionych wiele kwestii dotyczcych proponowanych zapisw w WPGO.

Informuj, e na najbliszej sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia b.r. zostanie przyjty przeze mnie oraz Rad Miejsk protest przeciwko prbie wpisania skadowiska odpadw na terenie Gminy Mrozy. Nastpnie protest zostanie niezwocznie przekazany do Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Mazowieckiego zgodnie z procedurami.

O podjciu konkretnych decyzji i rozstrzygni bdziemy Pastwa szczegowo informowa w kolejnych komunikatach.

Przedstawiajc powysz informacj, dzikuj wszystkim, ktrzy interesuj si i niepokoj ewentualnym powstaniem tego typu instalacji, czego dowodem s liczne rozmowy, telefony czy maile. Jednoczenie prosz o zasiganie informacji bezporednio u mnie lub u pracownikw Urzdu Miasta i Gminy Mrozy, poniewa oprcz wielu prawdziwych treci, ktre kr wrd mieszkacw, jest wiele plotek i przekama, powodujcych niepotrzebne emocje.

Burmistrz Mrozw
Dariusz Jaszczuk
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy