Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

"Wyprawka Szkolna" dla dzieci z terenu gminy Mrozy

27.08.2015

Uprzejmie informujemy rodzicw, ktrych dzieci uczszczaj do szk na terenie Gminy Mrozy, e istnieje moliwo skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podrcznikw szkolnych w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna"!

Celem programu jest wyrwnanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniw poprzez dofinansowanie zakupu podrcznikw.

I. Osoby uprawnione do skorzystania z pomocy

Zgodnie z rozporzdzeniem Rady Ministrw z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegowych warunkw udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podrcznikw i materiaw edukacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 938 ) z programu bd mogli skorzysta uczniowie rozpoczynajcy w roku szkolnym 2015/2016 nauk w:

1. klasach III szkoy podstawowej,

Z pomocy w formie dofinansowania zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego mog skorzysta rwnie uczniowie:

1. sabowidzcy,
2. niesyszcy,
3. sabosyszcy,
4. z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim,
5. z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj,
7. z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera,
8. z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona w pkt. 1-7,
- posiadajcych orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty, uczszczajcych w roku szkolnym 2015/2016 do szk dla dzieci i modziey: szk podstawowych ( z wyjtkiem klasy I, II, IV), gimnazjw ( z wyjtkiem kl. I) i szk ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Mrozy.

II. Kryterium dochodowe uprawniajce do otrzymania dofinansowania

Dofinansowanie mog otrzyma uczniowie:

1. klas III szk podstawowych, pochodzcy z rodzin, w ktrych dochd na czonka rodziny nie przekracza kwoty 574 z netto miesicznie (art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z pn. zm.),

2. klas III szk podstawowych, ktrych dochd na czonka rodziny przekracza kwot 574 z, a w rodzinie wystpuje szczeglna sytuacja yciowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepenosprawno, dugotrwaa lub cika choroba, przemoc, bezradno w sprawach opiekuczych, potrzeba ochrony macierzystwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z pn. zm ).

Ponadto uczniom z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych w roku szkolnym 2015/2016 do szk podstawowych (z wyjtkiem kl. IV, gimnazjw ( z wyjtkiem kl. I), szk ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje rwnie zakup materiaw edukacyjnych.

III. Planowany termin skadania wnioskw

Wnioski na wyprawk szkoln mona skada w szkole, do ktrej uczszcza bdzie dziecko w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 9 wrzenia 2015 r.

1. Do wniosku naley doczy zawiadczenie o wysokoci dochodw. W uzasadnionych przypadkach do wniosku mona doczy zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw owiadczenie o wysokoci dochodw.
2. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, ktrego rodzina korzysta ze wiadcze rodzinnych w formie zasiku rodzinnego lub dodatku do zasiku rodzinnego mona przedoy zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw zawiadczenie o korzystaniu ze wiadcze rodzinnych w formie zasiku rodzinnego lub dodatku do zasiku rodzinnego.
3. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego, o ktrym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991r. o systemie owiaty, do wniosku zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw naley doczy kopi orzeczenia o potrzebie ksztacenia specjalnego wydanego przez publiczn poradni psychologiczno-pedagogiczn, w tym poradni specjalistyczn. 4. W przypadku ubiegania si o pomoc dla ucznia, pochodzcego z rodziny, ktrej dochd na osob w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, do wniosku zamiast zawiadczenia o wysokoci dochodw naley doczy uzasadnienie.

IV. Osoby uprawnione do zoenia wniosku

1. Pomoc udzielana jest na wniosek rodzicw ucznia (prawnych opiekunw, rodzicw zastpczych, osb prowadzcych rodzinny dom dziecka), albo penoletniego ucznia, a take na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgod rodzicw ucznia, prawnych opiekunw, rodzicw zastpczych, osb prowadzcych rodzinny dom dziecka albo penoletniego ucznia.
2. Wniosek skada si do dyrektora szkoy, do ktrej ucze bdzie uczszcza w roku szkolnym 2015/2016.

V. Kwoty dofinansowania

Kwoty dofinansowania do zakupu podrcznikw w roku 2015 r. obrazuje ponisza tabela:

do kwoty 175 z dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniw z niepenosprawnosciami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z nich jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczszczajcych do klasy I lub II szkoy podstawowej - w przypadku gdy ucze nie korzysta z podrcznika do zaj z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i spoecznej zapewnionego przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, o ktrym mowa w art. 22ad ustawy o systemie owiaty.
do kwoty 225 z 1. dla uczniw klas III szkoy podstawowej;
2. dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym zespoem Aspergera, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej, uczszczajcych do klas III szkoy podstawowej, ktrzy nie korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
3. dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych do klas III, V i VI szkoy podstawowej lub klas II i III gimnazjum, ktrzy nie korzystaj z podrcznikw do ksztacenia specjalnego albo uczszczajcych do szkoy ponadgimnazjalnej;
do kwoty 325 z dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym zespoem Aspergera, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wyej wymieniona, uczszczajcych do klas V-VI szkoy podstawowej, ktrzy nie korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 350 z dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych z upoledzeniem umysowym w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym zespoem Aspergera, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wyej wymieniona, uczszczajcych do klas II i III gimnazjum, ktrzy nie korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 445 z dla uczniw sabowidzcych, niesyszcych, sabosyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnoci ruchow, w tym z afazj, z autyzmem, w tym z zespoem Aspergera, z niepenosprawnociami sprzonymi w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wyej wymieniona uczszczajcych do liceum oglnoksztaccego;
do kwoty 607 z dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wyej wymieniona, uczszczajcych do klas II i III gimnazjum, ktrzy korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 770 z 1. dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wyej wymieniona, uczszczajcych do klas III szkoy podstawowej, ktrzy korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
2. dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepenosprawnociami sprzonym w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych do klas III, V i VI szkoy podstawowej albo klas II i III gimnazjum, ktrzy korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
3. dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej, uczszczajcych do klas V i VI szkoy podstawowej, ktrzy korzystaj z podrcznikw przeznaczonych do ksztacenia specjalnego;
do kwoty 192,50 z 1. dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej, uczszczajcych do klas III szkoy podstawowej, ktrzy korzystaj z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego lub materiaw edukacyjnych;
2. dla uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepenosprawnociami sprzonymi, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczszczajcych do klas III, V i VI szkoy podstawowej lub klas II i III gimnazjum, ktrzy korzystaj z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego lub materiaw edukacyjnych;
do kwoty 308,00 z dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej, uczszczajcych do klas V i VI szkoy podstawowej, ktrzy korzystaj z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego lub materiaw edukacyjnych;
do kwoty 303,50 z dla uczniw niesyszcych, z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu lekkim, z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno wymieniona powyej, uczszczajcych do klas II i III gimnazjum, ktrzy korzystaj z czci podrcznikw do ksztacenia oglnego niebdcych podrcznikami do ksztacenia specjalnego lub materiaw edukacyjnych;


VI. Zwrot kosztw

Zwrot kosztw zakupu podrcznikw, a w przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym rwnie materiaw edukacyjnych, nastpuje po przedoeniu dowodu ich zakupu do wysokoci wartoci pomocy okrelonej w rozporzdzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastpczego, osob prowadzc rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub owiadczenie o zakupie, odpowiednio podrcznikw lub materiaw edukacyjnych. W przypadku zoenia owiadczenia naley doczy informacj o rozliczeniu wydatkw tylko w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna".

W przypadku zoenia owiadczenia o zakupie podrcznikw do owiadczenia naley doczy informacj o rozliczeniu wydatkw tylko w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- "Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupu podrcznikw do ksztacenia oglnego, w tym podrcznikw do ksztacenia specjalnego, a w przypadku uczniw z niepenosprawnoci intelektualn w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniw z niepenosprawnociami sprzonymi, w przypadku, gdy jedn z niepenosprawnoci jest niepenosprawno intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym rwnie zakupu materiaw edukacyjnych, dla grupy uczniw, koszt zakupu tych podrcznikw lub materiaw dydaktycznych jest zwracany rodzicom uczniw (prawnego opiekuna, rodzica zastpczego, osob prowadzc rodzinny dom dziecka) albo penoletniemu uczniowi do wysokoci wartoci okrelonej w pkt. V, po przedoeniu potwierdzenia zakupu zawierajcego: imi i nazwisko ucznia, nazw i adres szkoy, klas, do ktrej ucze bdzie uczszcza, wykaz zakupionych podrcznikw lub materiaw edukacyjnych, kwot zakupu, dat zakupu i czytelny podpis osoby dokonujcej zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujcy zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniw, dla ktrych zakupiono podrczniki i materiay edukacyjne.

W przypadku zoenia owiadczenia o zakupie podrcznikw do owiadczenia naley doczy informacj o rozliczeniu zakupu podrcznikw lub materiaw edukacyjnych tylko w ramach Rzdowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna".

Zacznik:

- Informacja - Wyprawka Szkolna

- Wniosek o dofinansowanie zakupu podrcznikw w roku szkolnym 2015/2016 - plik wersja DOC

- Wniosek o dofinansowanie zakupu podrcznikw w roku szkolnym 2015/2016 - plik wersja PDF


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy