Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR)

25.03.2015

Urzd Skarbowy w Misku Mazowieckim informuje, e od 16 marca do 30 kwietnia br. podatnicy nieprowadzcy dziaalnoci gospodarczej skadajcy PIT-37 bd mogli pobra wstpnie wypenione zeznanie podatkowe, przez Administracj Podatkow.

Wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR) jest przygotowane na podstawie danych zawartych w informacjach o dochodach osb fizycznych, sporzdzanych przez patnikw podatku dochodowego od osb fizycznych oraz podmioty, ktre nie peni funkcji patnika w tym podatku (PIT-11, PIT-R, PIT-8C). Podatnicy znajd w nim informacje o swoich dochodach, przychodach, zaliczkach i skadkach. Jest to tylko propozycja rozliczenia rocznego, udogodnienie w rozliczeniach, a nie zoenie zezna podatkowych za podatnikw przez Administracj Podatkow. PFR pozwala nie tylko unikn bdw zwizanych z przepisywaniem danych z informacji od patnikw, ale take sprawia, i wypenienie obowizku podatkowego stanie si wygodniejsze, prostsze i szybsze.

Usuga PFR jest realizowana z wykorzystaniem interaktywnego formularza, umoliwiajcego edycj wszystkich pl, a take modyfikacj danych (np. kosztw uzyskania przychodw), dopisanie przychodw z innych rde, np. z praw autorskich czy organw rentowych, dopisanie ulg i przekazanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Poytku Publicznego, dodanie zacznikw (PIT/D, PIT/O, PIT-2K).

PFR moe zoy podatnik niezalogowany, wystarczy tylko adres email, na ktry kierowana bdzie korespondencja. PFR dostpne bdzie w czci oglnodostpnej Portalu Podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Skorzystanie z PFR nie jest obowizkiem dla podatnika. Jest to jedynie jeden z dodatkowych sposobw na zoenie PIT-37, ktry nadal mona skada na dotychczasowych zasadach przez system e-Deklaracje (od 1 stycznia do 30 kwietnia) oraz papierowo.

Portal Podatkowy, ze wzgldw bezpieczestwa, blokuje moliwo podejmowania wielokrotnych prb wprowadzenia bdnych danych uwierzytelniajcych. Piciokrotne podanie bdnych danych uwierzytelniajcych zablokuje moliwo skorzystania z PFR PIT-37. Mimo blokady PFR PIT-37 w danym roku podatnik moe zoy dokument przez system e-Deklaracje albo papierowo.

W przypadku piciokrotnego bdnego podania danych autoryzujcych przez podatnika, ktry rozlicza si wsplnie z maonkiem nadal istnieje moliwo wygenerowania wstpnie wypenionego zeznania podatkowego (PFR) jeli wspmaonek poda swoje prawidowe dane w czci dotyczcej podatnika.

Do pobrania PFR i wysania zeznania podatkowego niezbdne s nastpujce dane:

  • Identyfikator podatkowy PESEL/NIP.
  • Imi i nazwisko.
  • Data urodzenia.
  • Kwota przychodu za 2014 rok suma przychodw z posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R.
  • Kwota przychodu za 2013 rok niezbdna do wysyki zeznania.
  • Adres e-mail.
Przed wysaniem podatnik powinien sprawdzi wstpnie wypenione zeznanie podatkowe (PFR) pod ktem jego poprawnoci i kompletnoci danych.

Poprawno zoenia przez podatnika zeznania podatkowego PIT-37 w urzdzie skarbowym z wykorzystaniem tej funkcjonalnoci potwierdzi Urzdowe Powiadczenie Odbioru tzw. UPO.

Udostpnienie wstpnie wypenionego zeznania jest moliwe dziki nowemu obowizkowi naoonemu na patnikw i inne podmioty niepenice funkcji patnika, sporzdzania i przekazywania informacji o dochodach osb fizycznych wycznie drog elektroniczn, ktre weszy w ycie 1 stycznia 2015 r.

Wstpnie wypenione zeznanie (PFR) realizowane jest w ramach Projektu e-Deklaracje2.

Instrukcja wstpnie wypenione zeznanie
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy