Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Program "Mrozy dla Rodziny 3+"

12.03.2015

Informujemy, e w gminie Mrozy od 1 kwietnia 2015 roku wydawane bd Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Uchwa Nr III/58/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie podjcia dziaa prorozwojowych polegajcych na polepszeniu warunkw yciowych wielodzietnych rodzin zamieszkaych na terenie gminy Mrozy, zostaa wprowadzona w ycie samorzdowa Karta "Mrozy dla Rodziny 3+". Program ten stanowi uzupenienie oglnopolskiego programu Karty Duej Rodziny, ktry ju dzi, na krtko po wejciu w ycie, okaza si niezwykle suszn inicjatyw, poniewa z oglnopolskiej Karty Duej Rodziny korzysta ju ponad 100 tys. osb w caym kraju.
Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", to program funkcjonujcy na obszarze gminy Mrozy i na tym obszarze uprawniajcy osoby posiadajce kart do zniek, rabatw czy udogodnie, ktre szczegowo opisane s w Uchwale Rady Miejskiej z dnia 6 lutego 2015 roku. W uchwale definiuje si midzy innymi komu moe by przyznana Karta "Mrozy dla Rodziny 3+", jakie uprawnienia przysuguj jej posiadaczom, czy te gdzie naley si zgosi, by uzyska kart. Link do uchway znajduje si TUTAJ.

Program "Mrozy dla Rodziny 3+"

Czym jest i jak wyglda Karta "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Gmina Mrozy, wychodzc naprzeciw potrzebom swoich mieszkacw, chcc polepszy ich warunki yciowe, wprowadzia w ycie samorzdowy program "Mrozy dla Rodziny 3+". Jest on programem uzupeniajcym dla oglnopolskiego programu Karta Duej Rodziny i stanowi system zniek wprowadzonych w niektrych firmach, instytucjach kulturalno-wypoczynkowych czy edukacyjnych, znajdujcych si na terenie gminy Mrozy.
W ramach programu "Mrozy dla Rodziny 3+", mieszkacom gminy Mrozy oferuje si szereg udogodnie, zniek czy rabatw, obowizujcych w dobrowolnie zgoszonych do programu instytucjach znajdujcych si na terenie naszej gminy.

Karty s wydawane przez Urzd Stanu Cywilnego w Mrozach i maj nastpujcy wzr:


(awers)


(rewers)


Jak ubiega si o Kart "Mrozy dla Rodziny 3+", jak z niej korzysta oraz do czego ona uprawnia?

Aby otrzyma Kart "Mrozy dla Rodziny 3+", pomimo posiadania ju oglnopolskiej Karty Duej Rodziny, konieczne jest ponowne zoenie wniosku o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Zasady ubiegania si o Kart "Mrozy dla Rodziny 3+" czy te korzystania z niej s identyczne, jak w przypadku zasad obowizujcych przy ubieganiu si czy korzystaniu z oglnopolskiej Karty Duej Rodziny. Podobnie kwestia si ma w odniesieniu do dokumentw, jakie naley przedoy wraz z wnioskiem o wydanie Karty "Mrozy dla Rodziny 3+".

Przedstawienie niezbdnych do otrzymania Karty "Mrozy dla Rodziny 3+" dokumentw nie jest wymagane, w przypadku, kiedy organ wydajcy Kart ma dostp do danych, zawartych we wspomnianych dokumentach lub kiedy informacje w nich zawarte, znane s organowi wydajcemu Kart z urzdu.

Aby wic uzyska Kart, naley w Urzdzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a, zoy wniosek, ktry gotowy do pobrania znajduje si TUTAJ.

Jak zosta partnerem programu "Mrozy dla Rodziny 3+"?

Jeeli posiadaj Pastwo firm i chcieliby Pastwo przystpi do programu "Mrozy dla Rodziny 3+", naley wypeni formularz, ktry znajdziecie Pastwo TUTAJ, a nastpnie zoy ten formularz w Urzdzie Stanu Cywilnego w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 35, pok. 3a. Po zoeniu wspomnianego dokumentu, Pastwa firma otrzyma kart informacyjn, ktr nastpnie naley umieci w widocznym miejscu przy wejciu do lokalu, gdzie bd Pastwo honorowa karty "Mrozy dla Rodziny 3+" .

Karta informacyjna, o ktrej mowa wyglda nastpujco:
copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy