Padziernik 2021
PnWtrCzPtSbNd
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Mrozach

10.11.2014

Przewodniczcy Rady Miejskiej w Mrozach oraz Burmistrz Mrozw informuj, e w dniu 12 listopada 2014 roku o godz. 13:00 w Gminnym Centrum Kultury w Mrozach odbdzie si uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Mrozach koczca kadencj 2010 - 2014.Wszystkich zainteresowanych mieszkacw zapraszamy do wzicia udziau w posiedzeniu rady.

Porzdek obrad:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pn. zm.) zwouj XLI zwyczajn Sesj Rady Miejskiej w Mrozach w dniu 12 listopada 2014 r. o godz. 13:00 w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury w Mrozach z nastpujcym porzdkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjcie porzdku obrad.
3. Interpelacje, wnioski, zapytania.
4. Podjcie uchwa w sprawie:
- zmian w budecie gminy na rok 2014,
- zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025,
- zmieniajcej uchwa w sprawie zacignicia poyczki ze rodkw WFO i GW z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budetu gminy Mrozy,
- zacignicia kredytu dugoterminowego,
- obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego w roku 2015,
- przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii na 2015 r.,
- wyraenia zgody na ustanowienie nieodpatnej suebnoci gruntowej,
- zbycia nieruchomoci gruntowych,
- wyraenia zgody na wynajem lokalu socjalnego na czas oznaczony duszy ni 3 lata,
- wyraenia zgody na dzieraw gruntu na czas oznaczony duszy ni 3 lata.
5. Wrczenie odznacze pastwowych przez Wojewod Mazowieckiego.
6. Wrczenie nagrd i podzikowa przez Burmistrza i Przewodniczcego Rady.
7. Informacja Burmistrza o przebiegu kadencji 2010 - 2014.
8. Podsumowanie pracy Rady i komisji staych w okresie kadencji.
9. Informacja o zoonych owiadczeniach majtkowych za rok 2013.
10. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski, zapytania.
11. Informacja Burmistrza o realizacji uchwa podjtych na poprzedniej Sesji oraz z dziaalnoci w okresie midzysesyjnym.
12. Przyjcie protokou Nr XL/14 z Sesji Rady z dnia 10 padziernika 2014 r.
13. Sprawy rne.
14. Zamknicie Sesji.

Przewodniczcy Rady - Marek Rudka


copyright 2006-2016 Urz±d Miasta i Gminy Mrozy